VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 50 | Giê-rê-mi 51 | Giê-rê-mi 52 | Ai Ca

Giê-rê-mi 51

51 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán như vầy: "Này, Ta sẽ khiến gió nổi lên Hủy diệt Ba-by-lôn và dân Canh- đê. 2 Ta sẽ sai bọn rê thóc đến, chúng sẽ rê sạch Ba-by-lôn, Làm cho đất nước điêu tàn, Vì chúng vây đánh nó tứ phía, Trong ngày hoạn nạn. 3 Người bắn cung hãy giương cung, Mặc áo giáp đứng sẵn sàng. Đừng thương xót những kẻ trai tráng, Hãy giết sạch toàn đội quân. 4 Kẻ bị đâm ngã xuống đất Canh-đê, Người bị thương ngã xuống ngoài đường phố. 5 Vì Y-sơ-ra-ên và Giu-đa không gặp cảnh góa bụa, Không thiếu vắng Đức Chúa Trời, CHÚA Vạn Quân; Nhưng đất Canh-đê đầy dẫy tội lỗi, Chống nghịch Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 6 Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn! Ai nấy phải lo cứu mạng sống mình! Đừng chết lây vì tội ác nó! Vì đây là thời kỳ báo ứng của CHÚA, Ngài sẽ báo trả nó xứng đáng. 7 Ba-by-lôn vốn là một cái chén vàng trong tay CHÚA, Làm cho thế giới say mèm; Các dân tộc uống rượu của Ba-by-lôn, Vì thế chúng phát điên. 8 Bỗng chốc Ba-by-lôn sụp đổ tan tành. Hãy khóc than nó! Hãy xoa dầu lên vết thương nó! Biết đâu nó sẽ lành. 9 Chúng ta cố gắng cứu chữa Ba-by-lôn, Nhưng nó vẫn không lành. Hãy bỏ mặc nó! Chúng ta ai nấy hãy trở về quê hương mình, Vì sự đoán phạt nó lên đến tận trời, Cao đến tận mây. 10 CHÚA đã báo thù cho chúng ta. Hãy đến, chúng ta hãy rao truyền tại Si-ôn Công việc của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta. 11 Hãy chuốt mũi tên, bỏ đầy bao!m CHÚA đã giục lòng các vua Mãđại Xông đánh Ba-by-lôn, Vì Ngài có chương trình hủy diệt nó; Vì đây là sự báo trả của CHÚA, Ngài báo trả cho đền thờ của Ngài. 12 Hãy giương cờ chống lại tường thành Ba-by-lôn, Hãy tăng cường trạm gác, Hãy đặt lính canh, Chuẩn bị quân phục kích! Vì CHÚA đã hoạch định, Và Ngài sẽ thi hành điều Ngài phán về dân Ba-by-lôn. 13 Ngươi sống giữa nhiều dòng sông, Ngươi có nhiều kho của báu, Đời ngươi đã kết thúc, Phần lời bất lương của ngươi đã bị cắt. 14 CHÚA Vạn Quân lấy chính mình Ngài mà thề: Chắc chắn Ta sẽ khiến quân địch tràn ngập thành như châu chấu, Tiếng chúng reo hò chiến thắng vang dội khắp nơi. 15 Chính Ngài tạo dựng địa cầu bởi quyền năng Ngài, Sáng lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài, Và giương các tầng trời bởi trí thức Ngài. 16 Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời náo động, Ngài khiến hơi nước bốc lên từ nơi đầu cùng đất, Ngài khiến chớp loé lên trong cơn mưa, Và lùa gió ra khỏi kho tàng của Ngài. 17 Mọi người đều u mê, thiếu hiểu biết, Người thợ đúc tượng nào cũng xấu hổ vì tượng chạm mình, Vì thần tượng người đúc chỉ là thần giả để lừa bịp, Chẳng có hơi thở bên trong. 18 Các thần tượng đều không có giá trị, chỉ là vật nhạo báng gạt gẫm, Đến ngày đoán phạt, chúng sẽ bị tiêu diệt. 19 Nhưng phần cơ nghiệp của Gia-cốp chẳng giống chúng đâu, Vì chính Ngài nắn tạo vạn vật, Và Y-sơ-ra-ên là chi tộc của cơ nghiệp Ngài, Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. 20 Ngươi là cây búa, Là vũ khí chiến trận của Ta, Ta dùng ngươi đập tan các nước, Tiêu diệt các vương quốc. 21 Ta dùng ngươi đập tan ngựa chiến và kỵ binh, Ta dùng ngươi đập tan xe ngựa và người đánh xe; 22 Ta dùng ngươi đập tan đàn ông và đàn bà, Ta dùng ngươi đập tan già và trẻ, Ta dùng ngươi đập tan thanh niên và thiếu nữ; 23 Ta dùng ngươi đập tan người chăn và bầy dê cừu, Ta dùng ngươi đập tan người cầy ruộng và bò kéo cầy, Ta dùng ngươi đập tan tỉnh trưởng và quận trưởng." 24 CHÚA phán: "Nhưng Ta sẽ báo trả Ba-by-lôn và toàn dân Canh-đê tất cả những công việc ác chúng làm cho Si-ôn, ngay trước mắt các ngươi." 25 CHÚA phán: "Này, hỡi núi hủy diệt, Ta chống nghịch ngươi, Ngươi hủy diệt cả thế giới, Nhưng Ta sẽ dang tay đánh ngươi, Ta sẽ khiến ngươi lăn xuống hốc đá, Ngươi sẽ thành một núi gạch vụn cháy đen." 26 CHÚA phán: "Không ai sẽ moi ra được từ ngươi một tảng đá dùng làm đá góc nhà Hoặc để xây nền, Vì ngươi sẽ điêu tàn mãi mãi. 27 Hãy giương cờ lên cao trên đất! Hãy thổi tù và vang khắp các nước! Hãy biệt riêng các dân tộc ra tranh chiến với nó! Hãy điều động các vương quốc A-ra-rát, Minh-ni, Và Ách-kê-na chống lại nó! Hãy cử tổng tư lệnh! Ngựa chiến hãy xung trận như châu chấu lởm chởm đầy mặt đất! 28 Hãy biệt riêng các dân tộc ra tranh chiến với nó: Vua Mã-đại Và các tỉnh trưởng, quận trưởng, Và tất cả các lãnh thổ dưới quyền vua. 29 Đất rúng động trong cơn đau quặn thắt, Vì CHÚA thực hiện ý định của Ngài, Biến đất nước Ba-by-lôn thành sa mạc hoang vu, Không người ở. 30 Các chiến sĩ Ba-by-lôn ngừng giao chiến, Nép mình trong đồn lũy; Họ cạn sức, Trở nên như đàn bà; Nhà cửa trong thành bị đốt cháy, Then cài cổng thành bị bẻ gẫy. 31 Người đưa tin chạy gặp người đưa tin, Sứ giả chạy gặp sứ gỉa, Báo cáo lên vua Ba-by-lôn: Cả kinh thành đều thất thủ. 32 Những khúc sông cạn, có lối đi băng qua, đều bị chiếm giữ; Các ao sậy đều bị đốt cháy; Các chiến sĩ kinh hồn khiếp vía." 33 Vì CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: "Ba-by-lôn giống như sân đạp lúa Trong giờ đạp lúa; Mùa gặt sẽ đến trong chốc lát. 34 Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, Ăn nuốt tôi và phá rối tôi, Vét sạch tôi như một cái nồi trống, Nuốt chửng tôi như rồng nuốt mồi, Ăn đầy bụng những món cao lương mỹ vị của tôi, Rồi đuổi tôi đi. 35 Dân thành Si-ôn nói: "Cầu xin sự tàn ác gây cho tôi và dòng họ tôi Đổ lại trên dân Ba-by-lôn!’ Giê-ru-sa-lem nói: "Cầu xin huyết tôi đổ lại trên dân Canh-đê!’" 36 Vì thế CHÚA phán như vầy: "Này, Ta sẽ biện hộ cho con, Ta sẽ báo thù cho con; Ta sẽ làm cho biển nó khô, Và mạch nước nó cạn. 37 Ba-by-lôn sẽ đổ nát thành đống đá, Thành hang chó rừng, Chốn hoang vu kinh rợn, không người ở; Ai đi ngang qua phải xuýt xoa. 38 Chúng đều rống lên như sư tử, Gầm gừ như sư tử con." 39 CHÚA phán: "Khi chúng nóng tiết, Ta sẽ dọn tiệc cho chúng, Cho chúng say sưa vui thỏa, Để rồi chúng ngủ giấc ngủ ngàn thu, Không bao giờ thức dậy nữa. 40 Ta sẽ đem chúng xuống lò thịt Như chiên con, Như cừu đực và dê đực. 41 Ôi, thành Si-sách đã thất thủ! Kinh thành cả thế giới từng ca ngợi đã bị chiếm đóng! Ôi, Ba-by-lôn hoang vu rùng rợn Giữa các nước! 42 Biển nổi dậy, Các lượn sóng gào thét tràn ngập Ba-by-lôn. 43 Các thành phố điêu tàn, Đất nước Ba-by-lôn khô hạn, hoang vu, Không người ở, Cũng không người qua lại. 44 Ta sẽ trừng phạt thần Bên tại Ba-by-lôn, Bắt nó nhả ra những gì nó đã nuốt; Các dân tộc không còn lũ lượt kéo về cúng bái nữa, Ngay cả tường thành Ba-by-lôn cũng sụp đổ. 45 Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, Ai nấy hãy chạy thoát thân, Tránh khỏi cơn phẫn nộ của CHÚA! 46 Đừng ngã lòng, cũng đừng hoảng sợ Vì tin đồn trong nước. Năm nay, tin thế này, năm sau lại có tin thế kia. Cảnh bạo ngược tàn khốc xảy ra trong nước, Các tướng lãnh tranh giành quyền thế sát hại lẫn nhau. 47 Vì thế, sẽ có ngày Ta trừng phạt các tượng hình Ba-by-lôn, Cả đất nước sẽ nhục nhã ê chề, Mọi người sẽ bị đâm, ngã xuống chết giữa thành." 48 CHÚA phán: "Trời và đất, cùng mọi vật trên trời, dưới đất, Đều reo mừng, Vì quân tàn phá hủy diệt từ phương bắc Xông vào đánh Ba-by-lôn. 49 Hỡi dân Y-sơ-ra-ên bị đâm chết, phải, dân Ba-by-lôn sẽ ngã xuống chết, Cũng như những người bị Ba-by-lôn Đâm chết ngã xuống khắp cả đất. 50 Hỡi những kẻ thoát khỏi lưỡi gươm, Hãy đi, đừng dừng lại! Từ xa, hãy tưởng nhớ CHÚA, Hãy gợi lại trong tâm trí hình ảnh Giê-ru-sa-lem 51 Chúng con xấu hổ Vì chúng con bị chế nhạo, Chúng con nhục nhã trùm mặt lại, Khi quân nước ngoài xông vào Đền thánh của CHÚA." 52 CHÚA phán: "Vì thế, sẽ có ngày Ta trừng phạt các tượng hình Ba-by-lôn, Và khắp đất nước, Kẻ bị thương sẽ rên xiết." 53 CHÚA phán: "Dù Ba-by-lôn có lên cao đến tận trời, Dù nó xây tường thành kiên cố cao chót vót, Ta cũng sẽ sai quân tàn phá hủy diệt xông đánh nó. 54 Hãy lắng nghe! Tiếng kêu la vang lên từ Ba-by-lôn, Tiếng tàn phá khốc liệt từ đất nước Canh-đê. 55 Vì CHÚA đang hủy diệt Ba-by-lôn, Các lượn sóng quân thù như nước lũ gào thét, Chúng reo hò át mất Tiếng kêu la của Ba-by-lôn. 56 Vì kẻ hủy diệt xông đánh Ba-by-lôn; Các chiến sĩ nó bị bắt, Gẫy cung; Vì CHÚA là Đức Chúa Trời thưởng phạt, Ngài chắc chắn sẽ báo trả." 57 Đức Vua, danh Ngài là CHÚA Vạn Quân, phán: "Ta sẽ khiến cho các cấp lãnh đạo và cố vấn, Các tỉnh trưởng, quận trưởng, và các chiến sĩ đều say mèm, Để rồi chúng ngủ giấc ngàn thu, không hề thức dậy." 58 CHÚA Vạn Quân phán như vầy: "Các tường thành dày chắc của Ba-by-lôn sẽ bị san bằng, Các cổng thành cao vút sẽ bị đốt cháy, Dân chúng khổ nhọc luống công, Các dân tộc lao lực mệt mỏi, công trình họ chỉ dành cho lửa." 59 Đây là lời tiên tri Giê-rê-mi dặn Sê-ra-gia, con Nê-ri-gia, cháu Ma-hA-sê-gia, khi ông đi qua Ba-by-lôn với vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa, vào năm thứ tư triều vua Sê-đê-kia. Lúc ấy, Sê-ra-gia giữ chức tổng trưởng cục quân nhu. 60 Giê-rê-mi chép vào một cuộn sách tất cả những tai họa sẽ xảy đến cho Ba-by-lôn, tức là tất cả những lời ghi chép ở trên về Ba-by-lôn. 61 Giê-rê-mi bảo Sê-ra-gia: "Khi ông đến Ba-by-lôn, ông nhớ đọc lớn tiếng tất cả lời này, 62 rồi cầu nguyện: "Lạy CHÚA, chính Ngài phán rằng Ngài sẽ hủy diệt thành này, đến nỗi không người nào ở nữa, thậm chí thú cũng không, và nơi này sẽ hoang vu mãi mãi. 63 Khi ông đọc xong, ông hãy cột một hòn đá vào sách này, rồi quăng xuống sông Ơ-phơ-rát 64 và nói: Ba-by-lôn sẽ chìm xuống như vậy, chẳng bao giờ nổi lên nữa, vì tai họa Ta sẽ giáng xuống trên nó.’" Lời của Giê-rê-mi đến câu: "Các dân tộc lao lực mệt mỏi, công trình họ chỉ dành cho lửa."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn