VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ai Ca 2 | Ai Ca 3 | Ai Ca 4 | Ê-xê-chi-ên

Ai Ca 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi là người nếm biết sự khổ nạn Dưới làn roi phẫn nộ của Ngài. 2 Ngài dẫn tôi, Ngài ưa tôi đi Vào nơi tối tăm, không ánh sáng. 3 Thật Ngài trở tay chống lại tôi, Liên tục suốt ngày. 4 Ngài khiến da thịt tôi hao mòn, Ngài bẻ gãy xương cốt tôi. 5 Ngài dùng cay đắng và hoạn nạn Bao vây tôi, bao phủ tôi. 6 Ngài bỏ tôi nơi tối tăm, Như người chết lâu đời. 7 Ngài đắp lũy chung quanh tôi, tôi không thoát ra được, Ngài xiềng tôi bằng dây xích nặng. 8 Mặc tôi kêu la cầu cứu. Ngài bịt tai, chẳng nghe lời cầu nguyện tôi. 9 Ngài dùng đá chặn đường tôi, Bẻ cong đường lối tôi. 10 Ngài đối với tôi khác nào gấu rình mồi, Sư tử núp chực sẵn. 11 Ngài lôi tôi ra khỏi đường cái, xé tôi tan nát. Ngài bỏ tôi cô quạnh. 12 Ngài giương cung, và đặt tôi xuống, Làm mục tiêu cho mũi tên Ngài. 13 Ngài bắn vào tim tôi Các mũi tên trong bao Ngài. 14 Tôi thành trò cười cho mọi người, Chúng hát chế nhạo tôi suốt ngày. 15 Ngài cho tôi ăn cỏ đắng chán chê, Uống ngải cứu đến phát ngấy. 16 Ngài mài răng tôi trên sỏi, Khiến tôi nằm co quắp trong tro. 17 Ngài ném tôi ra khỏi sự an lành, Tôi quên, không còn biết phước hạnh là gì. 18 Tôi tự nhủ: Sức chịu đựng tôi tiêu tan, Tôi không còn hy vọng gì nơi CHÚA cả. 19 Xin nhớ đến cảnh lưu đầy khốn khổ của tôi, Ngải cứu và cỏ đắng. 20 Tôi thật nhớ mãi, Và lòng tôi chùn xuống. 21 Nhưng điều này tôi sực nhớ, Do đó tôi hy vọng. 22 Vì cớ tình yêu thương thành tín của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu diệt, Lòng thương xót Ngài chẳng dứt. 23 Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng; Sự thành tín Ngài lớn thay! 24 Tôi tự nhủ: "CHÚA là phần sản nghiệp của tôi, Do đó tôi hy vọng nơi Ngài. 25 CHÚA nhân từ đối với người trông đợi Ngài, Đối với người tìm kiếm Ngài. 26 Tốt thay cho người yên lặng hy vọng nơi Sự cứu giúp từ CHÚA! 27 Tốt thay cho người mang ách khi còn tráng kiện! 28 Người hãy ngồi riêng ra, yên lặng, Khi Ngài đặt ách trên người. 29 Người hãy đặt miệng kề bụi đất, Biết đâu còn hy vọng! 30 Người hãy đưa má cho người khác vả, Nín chịu sỉ nhục ê chề. 31 Vì Chúa không từ bỏ mãi mãi, 32 Nhưng dù Ngài gây đau khổ, Ngài sẽ thương xót Tùy theo tình yêu thành tín dư dật của Ngài. 33 Vì Ngài không vui lòng hành hạ, Hoặc gây đau khổ cho loài người. 34 Giày đạp dưới chân Mọi tù nhân trên đất. 35 Tước đoạt quyền lợi của người Trước sự hiện diện của Đấng Tối Cao. 36 Bóp méo công lý của người, Chúa há không thấy sao? 37 Ai phán, và điều ấy xảy ra? Chúa há chẳng ra lịnh sao? 38 Há chẳng phải từ miệng Đấng Tối Cao Mà ra tai họa, phước lành sao? 39 Cớ sao người đang sống lại than phiền Khi bị sửa phạt vì tội mình phạm? 40 Chúng ta khá xét và thử đường lối mình, Và trở về cùng CHÚA! 41 Chúng ta khá giơ cả lòng và tay lên Hướng về Đức Chúa Trời trên trời cao! 42 Chúng tôi có phạm tội và bội nghịch, Ngài không tha thứ. 43 Ngài bao phủ mình bằng thịnh nộ và săn đuổi chúng tôi. Ngài sát hại, chẳng xót thương. 44 Ngài bao phủ mình bằng đám mây, Hầu cho không lời khấn nguyện nào vượt qua khỏi. 45 Ngài khiến chúng tôi nên cặn bã và rác rưới Giữa các dân. 46 Mọi kẻ thù địch chúng tôi Há toác miệng nhạo báng chúng tôi. 47 Hoảng sợ và cạm bẫy, Điêu tàn và đổ nát giáng trên chúng tôi. 48 Mắt tôi tuôn tràn giọt lệ như dòng nước, Vì con gái dân tôi bị hủy diệt. 49 Mắt tôi trào lệ không ngừng, Không nghỉ. 50 Cho đến khi CHÚA từ trời cao nhìn xuống Và xem thấy. 51 Mắt tôi khiến tôi đau xót Vì số phận các thiếu nữ trong thành. 52 Kẻ thù vô cớ Săn đuổi tôi ráo riết như săn chim. 53 Chúng tìm cách diệt mạng sống tôi trong hố, Chúng ném đá tôi. 54 Nước phủ lút đầu tôi; Tôi tự nhủ: "Tôi chết mất rồi!’ 55 Tôi kêu cầu danh Ngài, hỡi CHÚA, Từ nơi hố sâu. 56 Ngài nghe tiếng tôi. "Xin chớ bịt tai Ngài khỏi tiếng kêu xin cứu giúp của tôi!’ 57 Ngài đến gần trong ngày tôi kêu cầu. Ngài phán: "Chớ sợ!’ 58 Chúa binh vực duyên cớ tôi. Ngài cứu mạng sống tôi. 59 Hỡi CHÚA, Ngài nhìn thấy tôi bị áp bức, Xin Ngài xét lẽ công bình cho tôi! 60 Ngài nhìn thấy sự trả thù của chúng, Mọi âm mưu chúng chống lại tôi. 61 Hỡi CHÚA. Ngài nghe ời chúng mắng nhiếc tôi, Mọi âm mưu chúng chống lại tôi. 62 Môi miếng và tư tưởng của kẻ thù địch tôi Chống nghịch tôi suốt ngày. 63 Xin Ngài đoái xem, khi chúng ngồi khi chúng đứng, Chúng hát chế nhạo tôi. 64 Hỡi CHÚA, xin báo trả chúng Tùy theo công việc tay chúng làm! 65 Xin ban cho chúng lòng cứng cỏi. Xin giáng tai họa trên chúng! 66 Xin săn đuổi chúng trong cơn giận của Ngài, Xin hủy diệt chúng khỏi dưới bầu trời, hỡi CHÚA."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn