VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Áp-đia | Giô-na 1 | Giô-na 2 | Giô-na 3 | Mi-ca

Giô-na 2:7

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

7 Khi con sắp ngất đi, Con nhớ đến CHÚA, Và lời cầu nguyện con lên thấu đến Ngài, Tận trong đền thánh Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn