VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 3 | Mác 4 | Mác 5 | Lu-ca

Mác 4:3-14

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

3 "Hãy nghe đây! Một nông dân đi ra gieo giống. 4 Khi gieo, có hạt rơi trên đường mòn, chim đến ăn hết. 5 Hạt khác rơi vào nơi có đá, chỉ có ít đất nên liền mọc ngay. Vì đất không được dày, 6 lúc mặt trời mọc lên, thì bị sém nắng và không có rễ nên phải khô héo. 7 Hạt khác nữa rơi nhằm chỗ gai góc, gai mọc rậm lên làm nghẹt ngòi không kết hạt được. 8 Còn hạt rơi vào nơi đất tốt thì lớn lên, nẩy nở ra và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, và hạt khác một trăm." 9 Rồi Ngài bảo: "Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!" 10 Khi còn lại một mình Đức Giê-su, mười hai sứ đồ và những người khác hỏi Ngài về ngụ ngôn ấy. 11 Ngài đáp: "Sự huyền nhiệm Nước Đức Chúa Trời đã được ban cho các con. Nhưng đối với người ngoài thì dùng ngụ ngôn mà dạy mọi sự. 12 Để: "Họ xem thì vẫn xem mà không thấy, Nghe thì vẫn nghe mà không hiểu, E họ hối cải và được tha tội chăng.’" 13 Rồi Ngài bảo họ : "Các con không hiểu nổi ngụ ngôn này thì làm sao có thể hiểu được tất cả các ngụ ngôn khác? 14 Người gieo giống là người gieo Đạo.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn