VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 3 | Mác 4 | Mác 5 | Lu-ca

Mác 4:35-41

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

35 Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia." 36 Ngài vẫn còn ở dưới thuyền, các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng theo. 37 Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước, 38 nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: "Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?" 39 Ngài thức dậy, quở gió và quát biển: "Hãy êm đi, lặng đi !" Gió liền yên, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Ngài bảo các môn đệ: "Sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao?" 41 Họ khiếp sợ bảo nhau: "Người là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh?"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn