VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 6 | Mác 7 | Mác 8 | Lu-ca

Mác 7

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Có mấy người Pha-ri-si và các chuyên gia kinh luật từ Giê-ru-sa-lem xuống họp nhau cùng đến gặp Đức Giê-su. 2 Họ thấy vài môn đệ của Ngài dùng bữa mà tay không thanh sạch, nghĩa là không rửa tay trước khi ăn. 3 (Người Pha-ri-si và cả dân Do Thái đều không ăn nếu không rửa tay theo tục lệ cổ truyền. 4 Khi ở chợ về, nếu không nhúng hẳn tay vào nước theo lệ thanh sạch thì cũng không ăn. Họ còn giữ nhiều tục lệ khác như thanh tẩy chén bát, bình đất và đồ đồng). 5 Nên người Pha-ri-si và các chuyên gia kinh luật chất vấn Ngài: "Tại sao môn-đệ Thầy không giữ lệ của người xưa, dùng tay không thanh sạch mà ăn như thế?" 6 Ngài đáp: "I-sa đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả rằng: "Dân này tôn kính Ta bằng môi miếng Nhưng lòng chúng nó cách xa Ta. 7 Họ thờ phượng Ta thật vô ích, Dạy giới luật con người như là giáo lý,’ 8 gạt bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ tục lệ của loài người." 9 Ngài còn thêm rằng: "Các ông đã khéo léo gạt bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ tục lệ của mình, 10 vì Môi-se đã nói: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và "ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử,’ 11 nhưng các ông lại bảo: "Một người thưa với cha mẹ rằng những gì mình có để phụng dưỡng cha mẹ thì đã kể là co-ban’ (nghĩa là đã dâng cho Đức Chúa Trời). 12 Các ông không còn cho người ấy báo hiếu cha mẹ nữa. 13 Vì giữ các tục lệ cổ truyền, các ông đã làm cho đạo của Đức Chúa Trời trở thành vô hiệu. Các ông còn làm nhiều điều tương tự khác nữa." 14 Sau đó Ngài lại gọi dân chúng đến và phán dạy: "Hết thảy hãy lắng nghe Ta và tìm hiểu: 15 Người ta bị ô uế không phải vì những gì từ ngoài vào, nhưng những gì từ trong ra mới làm cho người ô uế. 16 Nếu ai có tai để nghe, hãy lắng nghe." 17 Khi Ngài rời khỏi đám đông và vào trong nhà, môn đệ hỏi Ngài về ngụ ngôn ấy. 18 Ngài bảo họ: "Đến các con mà cũng không hiểu được à? Sao các con chẳng biết rằng không vật gì từ ngoài vào có thể làm ô uế con người được. 19 Vì nó không vào trong tâm hồn người ta, chỉ xuống bụng rồi bài tiết ra nơi kín đáo." Như vậy Chúa tuyên bố tất cả thực phẩm đều thanh sạch. 20 Ngài lại tiếp: "Chính điều phát xuất từ tâm địa mới làm cho người bị ô uế, 21 vì từ bên trong, vì từ lòng con người mà ra những tư tưởng ác, gian dâm, trộm cắp, sát nhân, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu căng, ngông cuồng. 23 Tất cả những việc xấu xa này đều phát xuất từ bên trong và làm ô uế con người." 24 Sau đó, Ngài rời nơi ấy để vào miền Ty-rơ. Ngài vào một ngôi nhà, không muốn cho ai biết, nhưng không sao giấu được. 25 Vừa nghe Ngài đến, một người đàn bà có con gái nhỏ bị tà linh ám đến quỳ dưới chân Ngài. 26 Bà là người Hy Lạp thuộc sắc dân Sy-ri Phê-ni-xi. Bà van xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. 27 Ngài bảo bà rằng: "Hãy để con cái ăn no nê đã, vì không lẽ lấy bánh của con mà ném cho chó con." 28 Bà thưa: "Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng chó con dưới bàn ăn những miếng bánh vụn của con cái." 29 Chúa bảo bà: "Bà đã nói thế thì hãy về đi, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi." 30 Về đến nhà, bà thấy con gái mình đang nằm trên giường và quỷ đã ra khỏi. 31 Đức Giê-su lại rời thành phố miền Ty-rơ đi ngang qua thành Sy-đôn hướng đến vùng biển Ga-li-lê để vào miền Mười Thành. 32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay chữa trị. 33 Ngài dắt anh ấy ra khỏi đám đông rồi đặt ngón tay vào lỗ tai và nhổ nước miếng thấm vào lưỡi anh. 34 Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và bảo người: "Ép-pha-ta!" Nghĩa là: "Hãy mở ra’. 35 Tức thì tai anh mở ra, lưỡi được thong thả và anh nói rõ ràng. 36 Ngài cấm dân chúng không được thuật chuyện đó với ai, nhưng Ngài càng cấm họ lại càng đồn ra. 37 Dân chúng vô cùng ngạc nhiên và nói: "Ngài làm cái gì cũng thật tài tình, khiến cả kẻ điếc nghe, người câm nói."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn