VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 24:13-35

24 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 Cùng một ngày ấy, có hai môn đệ lên đường đến làng Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về mọi việc vừa xảy ra, 15 họ đang bàn luận, thì chính Đức Giê-su đến gần, cùng đi chung với họ. 16 Nhưng mắt họ bị che khuất, không nhận ra Ngài. 17 Ngài hỏi: "Các anh vừa đi vừa bàn luận chuyện gì vậy?" Họ đứng lại, sắc mặt buồn bã. 18 Một trong hai người — tên Cơ-lê-ô-ba — trả lời: "Chắc chỉ có mình ông là khách lạ ở Giê-ru-sa-lem không hay biết các việc xảy ra mấy ngày qua sao?" 19 Ngài hỏi: "Việc gì vậy?" Họ thưa: "Đó là việc xảy ra cho Đức Giê-su người Na-xa-rét, một nhà tiên tri từ lời nói đến hành động đều đầy quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời và toàn dân, 20 thể nào các thượng tế và các nhà lãnh đạo dân ta đã giao nộp Ngài để xử tử và đóng đinh trên thập tự giá. 21 Chúng tôi từng hi vọng Ngài sẽ cứu dân Y-sơ-ra-ên. Dù sao, việc xảy ra đã ba ngày rồi! 22 Nhưng, có mấy phụ nữ trong vòng chúng tôi đã làm chúng tôi ngạc nhiên quá chừng. Lúc sáng sớm, họ viếng mộ, 23 song không thấy thi thể Ngài đâu cả, liền trở về báo tin và bảo họ thấy có thiên sứ hiện ra, quả quyết Ngài đang sống. 24 Có mấy người trong đám chúng tôi cũng đi viếng mộ, thấy mọi việc đúng như các bà đã nói, còn Ngài thì họ không thấy đâu cả!" 25 Ngài trách: "Các anh sao tối trí, và sao chậm tin mọi điều các nhà tiên tri đã nói! 26 Chẳng phải Chúa Cứu Thế cần chịu thương khó thể ấy mới bước vào vinh quang của Ngài sao?" 27 Rồi bắt đầu từ Môi-se và qua tất cả các tiên tri Ngài giải nghĩa những điều về Ngài trong cảThánh Kinh cho họ. 28 Đến gần làng Em-ma-út Ngài tỏ vẻ muốn đi xa hơn, 29 nhưng họ nài ép Ngài: "Xin hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và gần tối rồi!" Vậy Ngài vào nhà ở lại với họ. 30 Khi đang ngồi ăn với họ, Ngài cầm bánh, chúc tạ rồi bẻ ra đưa cho họ. 31 Lúc ấy, mắt họ bừng mở, nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến đi, không còn thấy nữa. 32 Họ bảo nhau: "Khi nãy đi đường, Thầy đã nói chuyện với chúng ta và giải thích Thánh Kinh, lòng chúng ta đã chẳng như thiêu như đốt sao?" 33 Ngay giờ ấy, họ đứng dậy, quay về Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ và các người khác đang tụ tập với nhau, 34 họ nói: "Chúa thật đã sống lại! Ngài đã hiện ra cho Si-môn!" 35 Rồi hai môn đệ thuật lại việc đã xảy ra dọc đường, và họ đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn