VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 18 | Giăng 19 | Giăng 20 | Công Vụ

Giăng 19:28-30

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

28 Đức Giê-su biết mọi việc đã hoàn tất để ứng nghiệm Thánh Kinh thì bảo: "Ta khát." 29 Tại đó có một bình đầy giấm, nên người ta lấy một miếng bọt biển nhúng giấm, gắn vào đầu một cành bài hương đưa lên tận miệng Ngài. 30 Sau khi nếm giấm, Đức Giê-su thốt lên: "Xong rồi." Đoạn, Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn