VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công Vụ 21 | Công Vụ 22 | Công Vụ 23 | Rô-ma

Công Vụ 22

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 "Thưa quý anh, quý cha, xin quý vị nghe tôi phân trần." 2 Nghe ông nói tiếng A-ram dân chúng càng yên lặng. 3 Phao-lô tiếp: "Tôi là người Do Thái, sinh tại Tạc-sơ thuộc Si-li-si nhưng được dưỡng dục trong thành phố này, học với giáo sư Ga-ma-li-ên. Tôi được giáo dục một cách nghiêm nhặt về Kinh Luật của tổ tiên và có nhiệt tâm đối với Đức Chúa Trời cũng như tất cả quý vị ngày nay. 4 Tôi đã bắt bớ những người theo Đạo này cho đến chết, bắt trói cả đàn ông lẫn đàn bà mà tống giam vào ngục; 5 điều này vị trưởng tế và cả Hội Đồng Trươưng Lão có thể xác nhận cho tôi. Tôi còn xin họ viết các bức thư giới thiệu cho các vị lãnh đạo ở Đa-mách để tôi thân hành đến tận nơi bắt trói các người theo Đạo này giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị. 6 Trên đường đi, gần đến thành Đa-mách, khoảng giữa trưa, bỗng có ánh sáng cực kỳ chói lọi từ trời rọi xuống xung quanh tôi. 7 Tôi ngã nhào xuống đất, và nghe có tiếng nói rằng: "Sau-lơ, Sau-lơ, tại sao ngươi bắt bớ Ta?" 8 Tôi thưa: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Ngài đáp lời tôi: "Ta là Giê-su, người Na-xa-rét mà con đang bắt bớ — 9 Lúc ấy những bạn đồng hành với tôi đều thấy ánh sáng ấy nhưng họ không nghe tiếng phán cùng tôi — 10 Tôi hỏi: "Lạy Chúa, con phải làm chi?’ Chúa đáp: "Con hãy đứng dậy, đi vào thành Đa-mách, tại đó con sẽ được chỉ bảo tất cả những gì Đức Chúa Trời sắp xếp cho con làm!’ 11 Vì ánh sáng rực rỡ đó nên tôi bị mù mắt; các bạn đồng hành nắm tay tôi dẫn vào thành Đa-mách. 12 Tại Đa-mách, có A-na-nia một người sốt sắng vâng giữ Kinh Luật, được tất cả đồng bào Do Thái địa phương kính trọng. 13 Ông ấy đến thăm, đứng gần tôi và bảo: "Anh Sau-lơ, hãy nhìn thấy rõ trở lại!" Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy A-na-nia. 14 Ông tiếp: "Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta đã an bài từ trước cho anh biết ý chỉ Ngài, được gặp Đấng Công Chính và được nghe tiếng Ngài phán dạy, 15 vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và nghe. 16 Bây giờ, anh còn chờ đợi gì nữa? Anh hãy đứng dậy, kêu cầu Danh Chúa và chịu phép báp-tem để được thanh tẩy tội lỗi mình đi!" 17 Trở về Giê-ru-sa-lem, đang lúc cầu nguyện trong Đền Thờ thì tôi xuất thần, 18 thấy Chúa phán bảo tôi: "Nhanh lên, con hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem ngay vì họ sẽ không công nhận lời chứng của con về Ta đâu!’ 19 Tôi thưa: "Lạy Chúa, họ biết con đã từng bắt bớ, đánh đập các tín đồ của Chúa khắp các hội đường, 20 và khi họ giết Sê-tiên thì con đứng bên họ, tán thành việc họ làm, và giữ áo xống cho những kẻ giết người.’ 21 Nhưng Chúa bảo tôi: "Con hãy đi vì Ta sai con đến các dân tộc ngoại quốc ở nơi xa xăm!’ 22 Dân chúng nghe đến đây liền nổi lên hò hét: "Hãy tiêu diệt loại người đó khỏi mặt đất! Nó không đáng sống nữa!" 23 Họ gào thét, phất áo tung bụi đất lên trời. 24 Viên quan truyền đem Phao-lô vào đồn tra tấn bằng roi đòn để biết rõ vì sao mà ông bị dân chúng tố cáo. 25 Khi bị căng ra để đánh đòn, Phao-lô hỏi một sĩ quan đứng gần: "Công dân La Mã chưa thành án mà đã bị đánh đòn thì có hợp pháp không?" 26 Nghe câu ấy, sĩ quan này liền đến báo cáo cho viên quan: "Ngài định làm gì đây? Vì tên này có quốc tịch La Mã!" 27 Viên quan đến gặp Phao-lô mà hỏi: "Anh khai thật đi! Anh có phải là công dân La Mã không?" Phao-lô đáp: "Phải!" 28 Viên quan tiếp: "Ta phải trả một số tiền lớn mới được quốc tịch La Mã đấy!" Phao-lô đáp: "Còn tôi sinh ra thì đã công dân La Mã rồi!" 29 Các binh sĩ sắp tra tấn ông lập tức rút lui. Viên quan cũng lo sợ vì đã xiềng xích một công dân La Mã. 30 Hôm sau, muốn biết chắc chắn vì lý do nào người Do Thái tố cáo Phao-lô, viên quan cởi giây xích cho Phao-lô và ra lệnh triệu tập các thượng tế và toàn thể Hội Đồng, rồi đưa Phao-lô ra đứng trước mặt họ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn