VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 2 | Rô-ma 3 | Rô-ma 4 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 3:24

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

24 nhờ ân sủng của Ngài và sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn