VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 1 | Cô-lô-se 2 | Cô-lô-se 3 | I Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi mong muốn anh chị em biết tôi đã tranh đấu cam go thế nào cho anh chị em, cho các tín hữu Lao-đi-xê và cho tất cả các anh chị em chưa từng gặp mặt tôi, 2 ngõ hầu họ được khích lệ trong lòng và hợp nhất trong tình yêu thương, được tất cả sự phong phú của tri thức chắc chắn mà hiểu thấu huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Cứu Thế. 3 Trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức. 4 Tôi bảo anh chị em điều ấy để không một ai trong anh chị em bị lừa gạt bởi những lời thuyết phục lôi cuốn. 5 Vì dù thân tôi xa vắng, nhưng tâm linh tôi vẫn hiện diện với anh chị em, tôi vui sướng khi thấy anh chị em giữ hàng ngũ trật tự và đức tin vững vàng trong Chúa Cứu Thế. 6 Vậy, vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cơ Đốc Giê-su nên hãy sinh hoạt trong Ngài, 7 đâm rễ và xây nền trong Ngài, tăng cường đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ, và chan chứa lời cảm tạ. 8 Hãy cẩn thận, đừng để ai lường gạt mình với triết lý giả dối và rỗng tuếch dựa vào truyền thống của loài người, theo nguyên tắc của thế gian, chứ không theo Chúa Cứu Thế. 9 Vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trị trong thân xác, 10 và cũng ở trong Ngài mà anh chị em nhận được sự sống đầy trọn. Ngài cầm quyền tối cao trên tất cả các bậc cai trị và giới cầm quyền. 11 Cũng trong Ngài, anh chị em chịu cắt bì không phải bởi tay con người nhưng được "cắt bì" bởi Chúa Cứu Thế tức là lột bỏ bản chất xác thịt. 12 Khi chịu báp-tem, anh chị em được đồng chôn với Chúa, và trong Ngài anh chị em được đồng sống lại bởi đức tin nơi quyền năng tác động của Đức Chúa Trời, là Đấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết. 13 Trước kia, anh chị em đã chết vì các tội ác và vì bản tính xác thịt mình chưa được cắt bì, nhưng Đức Chúa Trời đã cho anh chị em đồng sống lại với Chúa Cứu Thế và tha thứ tất cả các tội ác của chúng ta; 14 Ngài hủy bỏ phiếu nợ ràng buộc chúng ta cùng các quy luật nghịch với chúng ta, dẹp bỏ tất cả và đem đóng đinh tại cây thập tự. 15 Ngài tước quyền các bậc cai trị và giới cầm quyền, qua thập tự giá Ngài bêu xấu họ và điệu họ đi trong cuộc diễu binh thắng trận của Ngài. 16 Vì thế, đừng để ai đoán xét anh chị em về thức ăn uống, về nghi lễ tôn giáo, về lễ trăng mới hay ngày Sa-bát. 17 Những điều ấy chỉ là bóng của những điều sẽ đến, còn hình thật là Chúa Cứu Thế. 18 Đừng để ai lên án anh chị em: Họ tự xưng là trổi hơn anh chị em vì được những khải tượng đặc biệt nhưng lại giả bộ khiêm nhượng và thờ lạy các thiên sứ, họ tự tôn tự đại vô lối theo tâm trí xác thịt. 19 Họ dứt liên lạc với Đầu. Nhờ đầu cả thân thể đều được nuôi dưỡng và kết hợp với nhau do các khớp xương, dây chằng và tăng trưởng đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 20 Nếu anh chị em đã chết với Chúa Cứu Thế và được giải thoát khỏi các thần linh đang cai trị thế gian, tại sao anh chị em còn sinh hoạt như người thế gian? Tại sao anh chị em còn giữ những luật lệ: 21 "Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ!" 22 Tất cả những thứ ấy một khi đã dùng đến là băng hoại, theo quy luật và giáo huấn của loài người. 23 Những điều ấy thật có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo quy tắc con người tự đặt ra, với sự khiêm nhường và khắc khổ thân thể, nhưng không có giá trị gì để kiềm chế đam mê xác thịt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn