VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 9 | Hê-bơ-rơ 10 | Hê-bơ-rơ 11 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 10:38

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

38 Nhưng "người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin," nếu lui bước đi thì linh hồn ta chẳng vui về người.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn