VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 9 | Hê-bơ-rơ 10 | Hê-bơ-rơ 11 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 10:7

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

7 Bấy giờ, tôi nói: "Đây này, tôi đến trong Kinh Sách đã chép về tôi’. Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn