VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 10 | Hê-bơ-rơ 11 | Hê-bơ-rơ 12 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 11:1

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn