VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Phê-rơ | II Phê-rơ 2 | II Phê-rơ 3 | I Giăng

II Phê-rơ 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Anh chị em yêu dấu, đây là bức thư thứ hai tôi viết cho anh chị em. Tôi viết cả hai thư này để nhắc nhở hầu gợi lên trong anh chị em một tâm trí chân thực. 2 Tôi muốn anh chị em nhớ lại những lời các tiên tri thánh đã nói trước đây và điều răn của Chúa và Chúa Cứu Thế chúng ta do các sứ đồ truyền lại. 3 Trước hết, anh chị em phải biết rằng trong những ngày cuối cùng những kẻ châm biếm, chê cười, sẽ đến, là người sống theo dục vọng cá nhân, 4 chúng và nói rằng: "Lời hứa về sự hiện ra của Ngài ở đâu? Từ khi các tổ phụ an nghỉ, mọi vật vẫn tiếp tục như buổi sáng thế." 5 Nhưng họ cố ý làm ngơ rằng ngày xưa bởi lời của Đức Chúa Trời mà các từng trời hiện hữu, và quả đất được hình thành bởi nước và từ nước, 6 thế giới thời ấy bị nước tràn ngập và hủy diệt. 7 Bởi lời Ngài các từng trời và quả đất hiện tại đã được để dành cho lửa, được giữ cho ngày đoán xét và hủy diệt của những người không thánh thiện. 8 Nhưng đừng quên điều này, anh chị em yêu dấu: Đối với Chúa một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư vong, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn. 10 Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Các từng trời sẽ tiêu tán với một tiếng lớn. Các nguyên tố sẽ bị lửa hủy diệt và thế gian cùng mọi vật trong thế gian sẽ bị thiêu hủy. 11 Vì mọi sự sẽ bị hủy diệt bằng cách nầy, anh chị em phải trở nên như người như thế nào? anh chị em phải có một đời sống thánh khiết và sùng kính 12 như anh chị em trông chờ và mong ngày của Chúa mau đến. Ngày đó lửa sẽ hủy diệt các từng trời và mọi nguyên tố sẽ bị thiêu đốt tan chảy. 13 Nhưng theo lời Ngài đã hứa, chúng ta chờ đợi một trời mới và đất mới, nơi sự công chính cư ngụ. 14 Vì thế, anh chị em yêu dấu, vì anh chị em đang trông chờ việc nầy, nên hãy hết sức giữ mình cho không tì vết, không gì đáng trách và an hòa với Ngài. 15 Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của Chúa là cho sự cứu rỗi cũng như Phao-lô, anh chị em yêu dấu của chúng ta đã viết cho anh chị em theo sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho. 16 Trong tất cả các thư tín, ông đều nói như vậy về những vấn đề nầy. Các thư của người có những điều khó hiểu mà những kẻ dốt nát, không vững vàng xuyên tạc, như họ đã làm đối với các phần Thánh Kinh khác, đưa đến sự hủy diệt cho chính mình. 17 Vì thế, anh chị em yêu dấu, vì anh chị em đã biết trước việc nầy, hãy canh giữ chính mình để anh chị em không bị lôi cuốn bởi những lỗi lầm của những người vô luân mà không còn vững vàng chăng? 18 Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta. Nguyền sự vinh quang thuộc về Ngài hiện nay và cho đến đời! A-men.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn