VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Phê-rơ | II Phê-rơ 1 | II Phê-rơ 2 | II Phê-rơ 3 | I Giăng

II Phê-rơ 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nhưng cũng có những tiên tri giả trong dân chúng, cũng như có các giáo sư giả giữa vòng anh chị em. Họ sẽ bí mật đưa vào những tà giáo hủy hoại, ngay cả chối bỏ Chúa quyền oai là Đấng đã mua họ — chuốc lấy sự hủy diệt nhanh chóng cho chính họ. 2 Có nhiều người sẽ đi theo đường xấu hổ của họ và vì họ mà con đường lẽ thật bị xúc phạm. 3 Họ vì tham lam sẽ bịa đặt nhiều chuyện để bóc lột anh chị em. Sự đoán xét dành cho họ vẫn sẵn sàng từ lâu và sự hủy diệt của họ chẳng hề ngủ. 4 Nếu Đức Chúa Trời không tha cho các thiên sứ khi họ phạm tội nhưng bỏ họ vào địa ngục, giữ nơi vực sâu tối tăm để chờ sự đoán xét; 5 Nếu Đức Chúa Trời không tha thế gian thuở xưa khi Ngài dùng nước lụt diệt những người gian ác nhưng Ngài gìn giữ Nô-ê, một nhà truyền giảng công chính, và bảy người khác; 6 nếu Ngài đoán phạt Sô-đôm và Gô-mô-rơ bằng cách đốt hai thành ấy thành tro bụi, để làm gương cho những người gian ác thấy việc sẽ xảy ra cho họ; 7 và nếu Ngài giải cứu Lót, một người công chính, là người buồn vì đời sống nhơ nhớp của những người vô luân; 8 (vì người công chính ấy, sống ở giữa họ ngày nầy qua ngày kia, linh hồn công chính của ông bị đau xót vì những hành động vô luân mà ông nghe và thấy) — 9 nếu đúng như vậy, Chúa biết thế nào để giải cứu những người sùng kính khỏi những thử thách và giữ những người không công chính để hình phạt cho đến ngày phán xét. 10 Đặc biệt là những người chạy theo những đam mê hư hoại của xác thịt, khinh dễ uy quyền. Những người ấy hỗn láo, kiêu căng không sợ phạm đến các đấng vinh hiển 11 ngay cả các thiên sứ, dầu mạnh mẽ và quyền năng vẫn không dám dùng lời lăng nhục để tố cáo các bậc ấy trước sự hiện diện của Chúa. 12 Nhưng những người này phạm Đức Chúa Trời những việc mà họ không hiểu. Họ như loài vật vô tri, sinh vật của thiên nhiên, được sinh ra để bị săn bắt và hủy diệt, họ cũng như thú vật rồi sẽ hư mất. 13 Họ sẽ nhận điều ác vì việc ác họ đã làm. Sung suớng đối với họ là cuộc truy hoan ngay giữa ban ngày. Họ nhơ nhớp và ô uế, vui thú trong sự lừa dối của mình đang khi ăn tiệc với anh chị em. 14 Mắt họ đầy sự ngoại tình, chẳng ngừng phạm tội. Họ quyến rũ những người không vững vàng. Họ quen thói tham lam, con cái của sự khốn nạn. 15 Họ lìa đường ngay thẳng mà đi sai lạc, theo con đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ ưa chuộng tiền công gian ác. 16 Nhưng người đã bị quở trách vì việc làm sai quấy bởi một con lừa, là con vật câm, nói tiếng người để ngăn cản sự điên dại của tiên tri ấy. 17 Những người này là những suối không có nước, là sương móc bị cơn bão thổi đi, và sự tối tăm u ám dành sẵn cho họ. 18 Họ nói những lời khoe khoang, rỗng tuếch; họ dùng những ham muốn tội lỗi của xác thịt để quyến rũ những người vừa thoát khỏi kẻ có cuộc sống lầm lạc. 19 Họ hứa tự do cho người đang khi chính mình lại làm nô lệ cho sự hư hoại, bởi vì một người là nô lệ cho bất cứ điều gì làm chủ mình. 20 Nếu họ thoát khỏi sự hư hoại của thế gian nhờ nhận biết Chúa và Cứu Chúa Giê-su Cơ Đốc của chúng ta rồi lại dính dấp vào đó và bị chế ngự, thì số phận sau cùng của họ còn xấu hơn lúc đầu bội phần. 21 Thà họ không biết con đường công chính còn hơn là đã biết rồi lại quay lưng lìa bỏ điều răn thánh đã truyền cho họ. 22 Đối với họ, những châm ngôn này rất đúng: "Chó liếm lại đồ nó đã mửa" và "heo đã tắm sạch lại lăn lóc trong vũng bùn."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn