VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 10 | Khải Huyền 11 | Khải Huyền 12

Khải Huyền 11

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi được ban cho một cây sậy giống như cái thước và được lệnh: "Con hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời và bàn thờ, cùng đếm những người thờ lạy trong đó, 2 nhưng bỏ, đừng đo sân ngoài đền thờ vì nó đã được giao cho các dân tộc ngoại quốc. Họ sẽ chà đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng. 3 Ta sẽ ban quyền năng cho hai nhân chứng của Ta; họ sẽ mặc bao gai và nói tiên tri suốt một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. 4 Đây là hai cây ô-liu và hai giá đèn đứng trước mặt Chúa Tể thế giới. 5 Nếu có ai muốn hại họ thì lửa từ miệng họ lòe ra đốt chết các kẻ thù nghịch. Ai muốn làm hại họ đều phải bị giết cách ấy. 6 Hai người có quyền đóng trời lại không cho mưa xuống đất suốt thời gian họ nói tiên tri, cũng có quyền trên nước, biến nước thành máu và giáng mọi tai họa trên đất bất cứ lúc nào họ muốn. 7 Khi họ hoàn tất cuộc làm chứng, Con Thú từ vực thẳm lên sẽ giao chiến với họ, chiến thắng và giết họ đi. 8 Thây hai người nằm trên đường phố của thành phố lớn, gọi theo nghĩa bóng là Sô-đôm và Ai-cập, là nơi Chúa của họ đã bị đóng đinh. 9 Trải qua ba ngày rưỡi, người ta thuộc mỗi dân tộc, ngôn ngữ và quốc gia nhìn xem thây hai người và không cho chôn cất. 10 Các dân cả thế giới sẽ vui mừng hớn hở vì hai người đã chết và gửi tặng phẩm chúc mừng nhau, vì hai tiên tri của Chúa đã làm khổ dân cư cả thế giới. 11 Nhưng sau ba ngày rưỡi, có sinh khí ra từ Đức Chúa Trời nhập vào trong hai người và họ đứng thẳng lên, khiến những kẻ nhìn xem đều phải khủng khiếp 12 Họ nghe một tiếng gọi lớn từ trời bảo: "Lên đây!" Họ lên trời trong một đám mây; các kẻ thù nghịch họ đều nhìn theo. 13 Trong giờ đó, có cơn động đất lớn, một phần mười thành phố sụp đổ, bảy ngàn người chết trong cơn động đất, và những kẻ còn sống sót đều kinh hoàng và tôn vinh Đức Chúa Trời trên trời. 14 Tai họa thứ nhì đã qua, kìa, tai họa thứ ba đến mau chóng. 15 Vị thiên sứ thứ bảy thổi kèn, liền có những tiếng lớn trên trời loan báo: "Vương quốc của thế gian nay đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Chúa Cứu Thế của Ngài! Ngài sẽ trị vì đời đời!" 16 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên ngai mình trước mặt Đức Chúa Trời đều sấp mặt xuống và thờ lạy Đức Chúa Trời, 17 mà tung hô: "Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng đang có và đã có! vì Ngài đã lấy quyền năng vĩ đại mà trị vì. 18 Các dân tộc nổi giận nhưng cơn thịnh nộ Ngài đã đổ xuống. Đã đến lúc xử đoán các người chết và tưởng thưởng các đầy tớ tức các tiên tri của Chúa, các thánh và các người kính sợ danh Ngài, cả lớn lẫn nhỏ, cùng hủy diệt những kẻ hủy diệt thế gian." 19 Lúc ấy, đền thờ Đức Chúa Trời trên trời mở ra, người ta thấy Rương Giao Ước trong đền thờ Ngài, rồi có những chớp nhoáng, tiếng ầm ầm, sấm sét, một cơn động đất và một trận mưa đá lớn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn