VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 11 | Khải Huyền 12 | Khải Huyền 13

Khải Huyền 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một dấu lạ lớn xuất hiện trên trời: Một người đàn bà mặc áo bằng mặt trời, dưới chân có mặt trăng, đầu đội mão bằng mười hai ngôi sao. 2 Nàng có thai và kêu la vì đau đớn sắp sinh con. 3 Một dấu lạ khác cũng xuất hiện trên trời: Kìa, một con rồng lớn màu đỏ có bảy đầu và mười sừng — bảy đầu đội bảy mão — 4 Đuôi nó kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất. Con rồng đứng chực trước người đàn bà sắp sinh nở, để nuốt sống đứa con khi sinh ra. 5 Nàng sinh một Con trai. Con trai ấy sắp dùng gậy sắt mà trị vì tất cả các dân tộc. Nhưng Con trai nàng được tiếp đón lên tới Đức Chúa Trời, đến tận ngai Ngài. 6 Còn người đàn bà trốn vào đồng hoang đến một nơi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị; ở đó nàng được nuôi dưỡng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. 7 Một cuộc chiến tranh bùng nổ trên trời: Mi-ca-ên và các thiên sứ mình tiến công con rồng. Con rồng và các thiên sứ nó đánh lại, 8 nhưng không thắng nổi nên mất hết chỗ đứng trên trời. 9 Con rồng lớn — tức con rắn xưa, được gọi là quỷ vương và Sa-tan, là lũ lừa gạt tất cả dân cư thế gian — bị quăng xuống đất cùng các thiên sứ nó. 10 Tôi nghe một tiếng lớn trên trời tuyên bố: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và vương quốc Đức Chúa Trời chúng ta và uy quyền của Chúa Cứu Thế của Ngài đã đến, vì kẻ tố cáo anh chị em của chúng ta, ngày đêm buộc tội họ trước mặt Đức Chúa Trời đã bị quăng xuống rồi. 11 Họ đã chiến thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời chứng mình; họ chẳng tham sống sợ chết. 12 Vì thế, các tầng trời và dân trên trời hãy vui mừng! Nhưng khốn cho đất và biển, vì quỷ vương xuống cùng các ngươi! Nó nổi giận vô cùng vì biết thì giờ nó gần hết rồi." 13 Khi con rồng thấy mình bị quăng xuống đất, liền đuổi bắt người đàn bà đã sinh con trai. 14 Nhưng nàng được ban cho hai cánh đại bàng để bay vào chỗ của nàng trong sa mạc. Tại đó, nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì và nửa thì, cách xa mặt con rắn. 15 Miệng con rắn phun nước ra như sông đuổi theo người đàn bà, để cuốn trôi nàng trong dòng nước. 16 Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà bằng cách hả miệng nuốt dòng sông phun ra từ miệng con rồng. 17 Con rồng căm giận người đàn bà, nên đi tiến công các dòng dõi khác của nàng — tức là những người vâng giữ các điều răn Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Giê-su. Con Rồng đứng trên bãi cát bờ biển.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn