VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 120 | Thi-thiên 121 | Thi-thiên 122 | Châm-ngôn

Thi-thiên 121:1-2

121 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? 2 Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn