VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 120 | Thi-thiên 121 | Thi-thiên 122 | Châm-ngôn

Thi-thiên 121:3-4

121 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. 4 Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn