VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 120 | Thi-thiên 121 | Thi-thiên 122 | Châm-ngôn

Thi-thiên 121:7

121 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn