VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 122 | Thi-thiên 123 | Thi-thiên 124 | Châm-ngôn

Thi-thiên 123:1

123 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài. Hỡi Đấng ngự trên các từng trời,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn