VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 129 | Thi-thiên 130 | Thi-thiên 131 | Châm-ngôn

Thi-thiên 130:6

130 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn