VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 132 | Thi-thiên 133 | Thi-thiên 134 | Châm-ngôn

Thi-thiên 133:1

133 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn