VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Lu-ca 21 | Giăng

Lu-ca 20:25

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Ngài bèn phán rằng: Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn