VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Lu-ca 21 | Giăng

Lu-ca 20

20 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một hôm, Đức Giê-su đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và truyền giảng Phúc Âm, các thượng tế, các chuyên gia kinh luật và các trưởng lão chợt kéo đến 2 gạn hỏi Ngài: "Xin Thầy cho biết: Lấy quyền uy gì mà Thầy làm những việc này, hoặc ai đã ban cho Thầy quyền ấy?" 3 Ngài đáp: "Ta cũng hỏi các ông một câu, hãy nói cho Ta biết: 4 Phép báp-tem của Giăng đến từ trời hay từ người ta?" 5 Họ thảo luận với nhau: "Nếu chúng ta đáp: "Từ trời,’ ông ta sẽ hỏi: "Vậy tại sao các ông không tin Giăng?’ 6 Còn nếu chúng ta đáp: "Từ người ta,’ thì dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ tin quyết rằng Giăng là một tiên tri của Chúa.’" 7 Họ trả lời không biết từ đâu đến. 8 Đức Giê-su bảo họ: "Ta cũng không nói cho các ông biết bởi quyền uy nào mà Ta làm các việc này!" 9 Ngài bắt đầu kể ngụ ngôn này cho dân chúng: "Một người kia trồng một vườn nho, cho tá điền thuê, rồi đi xa một thời gian dài. 10 Đến mùa, chủ sai một đầy tớ tới gặp các tá điền để thu phần hoa lợi họ sẽ nộp cho mình. Nhưng các tá điền đánh đập đầy tớ ấy và đuổi về tay không. 11 Chủ sai một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, chửi mắng rồi đuổi về tay không. 12 Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, nhưng họ đánh đập nó trọng thương rồi quăng ra ngoài. 13 Chủ vườn nho nói: "Ta làm gì bây giờ? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đi, chắc họ sẽ nể con ta.’ 14 Nhưng khi thấy con trai chủ, các tá điền bàn với nhau: "Đây là đứa con thừa tự. Ta hãy giết nó đi, thì gia tài sẽ thuộc về chúng ta.’ 15 Họ quăng con trai chủ ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy, chủ vườn nho sẽ xử họ thế nào? 16 Chủ sẽ đến, diệt bọn tá điền ấy, và giao vườn cho người khác." Nghe xong, họ nói: "Đời nào có chuyện ấy!" 17 Nhìn thẳng họ, Ngài hỏi: "Thế thì câu Thánh Kinh này có ý nghĩa gì: "Phiến đá bị các thợ nề loại bỏ lại trở nên đá đầu góc nhà?’ 18 Ai rơi nhằm đá ấy sẽ bị nát vụn còn đá ấy rơi nhằm ai thì nghiền kẻ ấy ra như bột!’" 19 Ngay giờ ấy, các chuyên gia kinh luật và các thượng tế tìm cách bắt Ngài, vì họ biết Ngài dùng ngụ ngôn này ám chỉ họ, nhưng họ còn sợ dân chúng. 20 Họ theo dõi Ngài nên sai mật thám giả dạng người lương thiện đi rình mò bắt lỗi Ngài trong lời nói để nộp Ngài cho các nhà cầm quyền và tòa thống đốc La Mã. 21 Bọn mật thám gài hỏi Ngài: "Chúng tôi biết Thầy nói và dạy cách chính trực, không thiên vị ai, nhưng trung thực dạy đuờng lối của Đức Chúa Trời. 22 Vậy, chúng tôi có nên đóng thuế cho Sê-sa hay không?" 23 Nhận thấy mưu kế quỷ quyệt của họ, Ngài bảo: 24 "Hãy đưa Ta xem một đồng tiền! Hình và danh hiệu của ai đây?" 25 Họ đáp: "Của Sê-sa." Ngài phán: "Thế thì, những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa; những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời!" 26 Họ không thể nào bắt lỗi lời Ngài trước mặt dân chúng. Sửng sốt về câu trả lời của Ngài, nên họ đành câm miệng. 27 Vài thầy Sa-đu-sê là phái phủ nhận sự sống lại — đến gần hỏi Ngài: 28 "Thưa Thầy, Môi-se đã ghi trong Kinh Luật cho chúng ta: Nếu một người nam có anh cưới vợ rồi chết không con, thì người đó phải cưới chị dâu để sinh con nối dõi cho anh.’ 29 Gia đình kia có bảy anh em, cậu cả cưới vợ rồi chết không con. 30 31 Cậu hai, cậu ba cho đến cậu bảy cũng thế, cậu nào cũng lấy nàng rồi chết không con. 32 Rốt cuộc, người đàn bà cũng qua đời. 33 Vậy, trong ngày sống lại, nàng sẽ làm vợ của ai đây? Vì bảy anh em đều là chồng của nàng cả!" 34 Đức Giê-su đáp: "Người ở cõi đời này mới cưới gả, 35 chứ những người được kể là xứng đáng hưởng cõi đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không còn cưới gả, 36 bởi họ không thể chết được nữa mà giống như thiên sứ và là con cái của Đức Chúa Trời vì đã được sống lại. 37 Về sự kiện người chết sống lại, chính Môi-se đã cho thấy, qua câu chuyện về bụi gai khi ông gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38 Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết nhưng của người sống, vì tất cả đều sống đối với Ngài." 39 Vài chuyên gia kinh luật nhìn nhận: "Thưa Thầy, Thầy nói rất đúng!" 40 Họ không còn dám gài hỏi Ngài điều gì nữa. 41 Nhưng Đức Giê-su hỏi lại họ: "Sao người ta gọi Chúa Cứu Thế là con của Đa-vít? 42 Vì chính Đa-vít đã viết trong Kinh Thánh Thi: "Chúa phán bảo Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta 43 cho đến khi Ta bắt các thù địch con làm bục chân con.’ 44 Đa-vít đã gọi Chúa Cứu Thế là Chúa thì sao Ngài lại là con Đa-vít được?" 45 Trong khi cả dân chúng đang nghe, Ngài dạy các môn đệ: 46 "Hãy đề phòng các chuyên gia kinh luật, là những kẻ ưa mặc áo thụng để đi qua đi lại, thích người ta chào mình giữa chợ, và chọn ngồi những ghế hạng nhất trong hội đường và ghế danh dự nơi bàn tiệc. 47 Họ nuốt trộng nhà cửa đàn bà góa, lại còn giả bộ cầu nguyện dài dòng! Họ sẽ bị hình phạt nặng nề hơn!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn