VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Lu-ca 21 | Giăng

Lu-ca 20:37

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

37 Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về Bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn