VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Lu-ca 21 | Giăng

Lu-ca 20:45-47

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

45 Khi dân chúng đang nghe, thì Ngài phán cùng môn đồ rằng: 46 Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo, và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, 47 làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đàn bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn