VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Lời Khôn Ngoan

Châm-ngôn 16:23-24
Tiểu Minh Ngọc
C:9/10/2019; 164 xem
Xem lần cuối 12.35 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Châm-ngôn 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Châm-ngôn 16.

Sống Đạo, Lời Nói.

Trang Chủ | Vườn Thơ