VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Phi-líp 4:4-7; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18
TBM
C:11/25/2019; 61 xem
Xem lần cuối 1.58 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Phi-líp 4, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US1.59 giây

Trang Chủ | Vườn Thơ