VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Cô Dâu Của Christ

Ê-phê-sô 5:26-27
Hoa Phụng Tiên
C:5/25/2018; 19 xem
Xem lần cuối 23.28 phút
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Rập Khuôn Hay Biến Hóa

Rô-ma 12:2
Thanh Hữu
C:5/24/2018; 12 xem
Xem lần cuối 5/27/2018 9:29:41
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Duy Ngài Con Mãi Tin Yêu

1 Giăng 4:19
Hoa Phụng Tiên
C:5/24/2018; 7 xem
Xem lần cuối 5/27/2018 6:24:3
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúa Thánh Linh

Giăng 5-14; Giăng 20:22; Rô-ma 10:12-13
Hoa Phụng Tiên
C:5/21/2018; 28 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 12:47:18
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Bốn Sự Bảo Đảm

Rô-ma 8:34
Tiểu Minh Ngọc
C:5/21/2018; 22 xem
Xem lần cuối 5/27/2018 6:24:47
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Ánh Sáng Rạng Ngời

1 Giăng 1:5; Ê-phê-sô 5:8
Hoa Phụng Tiên
C:5/21/2018; 16 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 12:47:31
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chọn Lựa

Thi-thiên 25:12
Thanh Hữu
C:5/19/2018; 18 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 12:47:37
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cầu Xin Lòng Thương Người

1 Cô-rinh-tô 14:1; 1 Cô-rinh-tô 16:14; 1 Cô-rinh-tô 13:8
Tiểu Minh Ngọc
C:5/16/2018; 17 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 12:47:44
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đây Lời Chúa Hứa

Ê-sai 58:8-12
Ngô Huỳnh Trâm
C:5/15/2018; 20 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 12:47:50
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúa Đến Như Kẻ Trộm

Khải-huyền 3:3b
Hoa Phụng Tiên
C:5/15/2018; 23 xem
Xem lần cuối 5/27/2018 7:33:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 239  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ