VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Lời Kẻ Ngu Dại

Thi-thiên 53:1-6
Hoa Phụng Tiên
C:8/18/2018; 4 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 23:22:45
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lời Cho Người Ít Đức Tin

Ma-thi-ơ 8:26
Hoa Phụng Tiên
C:8/17/2018; 7 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 14:32:25
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Xây Lại Tường Thành

Ê-xê-chi-ên 22:30
Thanh Hữu
C:8/16/2018; 16 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 15:42:6
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Linh Ấp Ủ

Sáng-thế Ký 1:2; 1 Cô-rinh-tô 6:17
Hoa Phụng Tiên
C:8/15/2018; 10 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 5:0:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ngẫu Hứng

Nguyễn Thiện Nhân
C:8/14/2018; P: 8/15/2018; 15 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 15:28:16
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nhan Sắc Không Phai Tàn

1 Phi-e-rơ 3:3-4
Tiểu Minh Ngọc
C:8/15/2018; 15 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 0:16:22
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lên Núi Thánh

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:10; Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8-9
Hoa Phụng Tiên
C:8/15/2018; 6 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 6:4:29
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ta Là Ai?

MS P. H. Nhiên
C:8/14/2018; 18 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 9:4:51
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lên Nơi Thánh

Thi-thiên 24:3-6
Hoa Phụng Tiên
C:8/13/2018; 11 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 11:44:41
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Khao Khát Chúa

Thi-thiên 42:1-7
Hoa Phụng Tiên
C:8/13/2018; 9 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 17:16:34
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 246  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ