VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Có Tấm Lòng Như Trẻ Thơ

Ma-thi-ơ 19:14; Khải-huyền 21:6
Tiểu Minh Ngọc
C:11/10/2015; P: 2/19/2017; 17 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 5:18:9
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Nhiều Lần

2 Cô-rinh-tô 11:26; 2 Cô-rinh-tô 11:31
Thanh Hữu
C:2/16/2017; 20 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 1:55:14
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Hiệp Chung

2 Cô-rinh-tô 13:11; Ê-phê-sô 4:3; Phi-líp 2:5; 1 Cô-rinh-tô 1:10; Ê-phê-sô 4:13
Tiểu Minh Ngọc
C:2/15/2017; 31 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 1:55:29
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Hãy Chiếu Sáng Đi

Nguyễn Hoàng Yến
C:2/12/2017; 36 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 1:55:44
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chỉ Tình Yêu Còn Lại

1 Cô-rinh-tô 13:13
Nguyễn Hoàng Yến
C:2/10/2017; 45 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 1:59:53
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tình Chúa

Ô-sê 2:19-20
Thanh Hữu
C:2/9/2017; 32 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 2:0:0
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Và Sự Sáng

1 Giăng 2:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:2/9/2017; 48 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 2:0:7
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Xuân Thì Thật Xuân!

Bình Tú Ngọc
C:2/2/2017; 32 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 2:0:13
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chúa Bình An

Phi-líp 4:7
Nguyễn Hoàng Yến
C:2/2/2017; 25 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 2:0:18
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Gieo Và Gặt

2 Cô-rinh-tô 9:10
Thanh Hữu
C:2/2/2017; 35 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 2:0:25
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 211  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ