VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Có Những Ngày

Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Tiểu Minh Ngọc
C:12/18/2018; 3 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 22:51:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Đến

Nguyễn Hoàng Yến
C:12/18/2018; 1 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 18:1:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ta Yêu Ngươi Thẳm Sâu

Ê-sai 54:2-10
Hoa Phụng Tiên
C:12/16/2018; 11 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 7:8:49
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhớ Về Máng Cỏ

Bình Tú Ngọc
C:12/13/2018; 22 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 20:49:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Em-ma-nu-ên

Nguyễn Thiện Nhân
C:12/13/2018; 26 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 22:33:23
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ

Khải-huyền 7:17; Khải-huyền 1:8; Ma-thi-ơ 28:19-20; Phi-líp 4:4-5; ; Thi-thiên 23:1
Tiểu Minh Ngọc
C:12/11/2018; 13 xem
Xem lần cuối 12/16/2018 22:28:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ước Vọng Giáng Sinh

Giăng 14:16,26; Ma-thi-ơ 14:29
Thanh Hữu
C:12/11/2018; 45 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 22:21:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cứu Rỗi Lạ Lùng

1 Phi-e-rơ 3:18
Hoa Phụng Tiên
C:12/10/2018; 12 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 18:56:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mừng Ngày Đại Lễ Giáng Sinh

Giáp Văn Ly
C:12/7/2018; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 11:26:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngôi Lời Giáng Thế Làm Người

Giăng 1:14
Thanh Hữu
C:12/7/2018; 57 xem
Xem lần cuối 12/16/2018 2:55:39
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 254  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ