VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Bên Máng Cỏ Cùng Thiên Binh Ca Ngợi

Lu-ca 2:12-14
Thanh Hữu
C:12/16/2017; 3 xem
Xem lần cuối 12/16/2017 21:38:27
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Tôi Muốn Khóc

Thanh Hữu
C:12/15/2017; 11 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 0:24:21
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Ai Có Thể

Thi-thiên 27:1; Thi-thiên 91:4; 2 Sa-mu-ên 22:3
Tiểu Minh Ngọc
C:5/26/2017; P: 12/13/2017; 7 xem
Xem lần cuối 12/16/2017 7:37:40
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Con Cầu Xin Chúa

TBM
C:12/12/2017; 10 xem
Xem lần cuối 12/16/2017 7:39:36
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Ôi, Tình Yêu Chúa!

Bình Tú Ngọc
C:12/12/2017; 23 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 1:28:10
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Theo Ánh Sao

Ma-thi-ơ 2:9-10
Thanh Hữu
C:12/8/2017; 37 xem
Xem lần cuối 12/15/2017 4:6:18
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Khách Bộ Hành Trên Đất

Hê-bơ-rơ 11:13; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:20
Tiểu Minh Ngọc
C:8/23/2017; P: 12/8/2017; 12 xem
Xem lần cuối 12/15/2017 7:32:1
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Quán Trọ Thế Gian

Mục Sư Nguyễn Jonathan
C:12/5/2017; 49 xem
Xem lần cuối 12/15/2017 16:8:29
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Quăng Bỏ Gánh Nặng

Hê-bơ-rơ 12:1
Thanh Hữu
C:12/1/2017; 33 xem
Xem lần cuối 12/12/2017 9:28:6
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 14 xem
Xem lần cuối 12/6/2017 20:6:34
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 223  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ