VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2017

Summer Photo

Bậc Cao Niên

Thi-thiên 92:14
Tiểu Minh Ngọc
C:8/17/2017; 22 xem
Xem lần cuối 8/22/2017 21:45:13
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Em Cần Đầy Dẫy Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 11:24
Thanh Hữu
C:8/17/2017; 27 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 16:59:9
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Cùng Thuyền Với Chúa

Mác 6:51
Thanh Hữu
C:8/10/2017; 31 xem
Xem lần cuối 8/18/2017 18:33:9
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Nếu Có Thể

Rô-ma 12:18; Ê-phê-sô 4:3; Ê-phê-sô 4:32; Ga-la-ti 6:7
Tiểu Minh Ngọc
C:10/13/2016; P: 8/9/2017; 28 xem
Xem lần cuối 8/18/2017 18:36:34
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Tầm Nhìn Vương Quốc Chúa

Giăng 18:36
Thanh Hữu
C:8/3/2017; 40 xem
Xem lần cuối 8/18/2017 11:29:4
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Hoa Nở Không Tàn

TBM
C:8/3/2017; 36 xem
Xem lần cuối 8/19/2017 20:23:35
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Theo Đường Lối Chúa

2 Cô-rinh-tô 6:14
Tiểu Minh Ngọc
C:7/12/2017; P: 8/3/2017; 32 xem
Xem lần cuối 8/18/2017 7:21:40
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Thử Thách

1 Cô-rinh-tô 10:13
Thanh Hữu
C:7/27/2017; 63 xem
Xem lần cuối 8/22/2017 18:2:3
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Gần Với Sự Chết

Truyền-đạo 7:4; Thi-thiên 33:18
Tiểu Minh Ngọc
C:7/26/2017; 35 xem
Xem lần cuối 8/19/2017 7:22:21
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đời Người

T. Luong
C:7/25/2017; 42 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:44:10
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 219  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ