VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Tha Lỗi Cho Nhau

Ma-thi-ơ 6:14-15
Tiểu Minh Ngọc
C:10/19/2018; 3 xem
Xem lần cuối 10/20/2018 17:19:20
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hạnh Phước Thay

Thi-thiên 32:1,2,5,8; Ê-sai 1:18
Hoa Phụng Tiên
C:10/18/2018; 4 xem
Xem lần cuối 10/20/2018 13:13:1
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Dòng Sông Linh Chúa

Giăng 7:38; Ê-xê-chi-ên 47:1-12
Thanh Hữu
C:10/18/2018; 15 xem
Xem lần cuối 10/22/2018 0:0:16
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tin Cậy, Trung Tín, Chờ Đợi

Thi-thiên 37:3; Thi-thiên 56:11; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/15/2018; 25 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 19:8:2
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Tin Và Hành Động

Gia-cơ 2:22
Thanh Hữu
C:10/11/2018; 28 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 19:9:14
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Là Phước Hạnh Đời Tôi

Thi-thiên 16
Hoa Phụng Tiên
C:10/10/2018; 16 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 7:7:45
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sức Người Sức Chúa

Thi-thiên 28:7; Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 89:13; Thi-thiên 118:14; Ê-sai 40:29; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/8/2018; 25 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 0:5:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Muốn Anh Phụng Sự Ngài

Xuất Ê-díp-tô Ký 7:16
Hoa Phụng Tiên
C:10/7/2018; 13 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 2:18:49
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Con Ngươi Của Mắt Ngài

Xa-cha-ri 2:8
Thanh Hữu
C:10/4/2018; 36 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 23:44:49
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nước Sống (2)

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:6; Giăng 19:34; Giăng 7:38-39
Hoa Phụng Tiên
C:10/4/2018; 10 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 21:0:10
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 250  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ