VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Không Ngã Lòng

Thanh Hữu
C:9/4/2014; 714 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 7:26:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúc Xuân

3 Giăng 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:2/16/2018; 116 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 7:25:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tiếc Quá

Thanh Hữu
C:10/25/2013; 375 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 7:25:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hiệp Chung

2 Cô-rinh-tô 13:11; Ê-phê-sô 4:3; Phi-líp 2:5; 1 Cô-rinh-tô 1:10; Ê-phê-sô 4:13
Tiểu Minh Ngọc
C:2/15/2017; 101 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 7:20:43
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bước Với Chúa

Hê-bơ-rơ 12:1; Sáng-thế Ký 48:19; 2 Sử-ký 20:12
Nguyễn Hoàng Yến
C:10/15/2014; P: 10/16/2014; 245 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 7:20:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Jê-sus Yêu Con Trẻ

Hoa Phụng Tiên
C:3/23/2000; 450 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 7:13:57
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạm Cư Tị Nạn

1 Phi-e-rơ 2:11
Thanh Hữu
C:3/10/2017; 153 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 7:10:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Như Ngọn Đèn

Hoa Phụng Tiên
C:3/23/2000; 355 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 7:5:56
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Và Sự Sáng

1 Giăng 2:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:2/9/2017; 121 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 6:43:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Luôn Đáp Lời

Tiểu Minh Ngọc
C:6/7/2012; 450 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 6:40:28
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Vườn Thơ