VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Vui Sống Yên Bình

Ê-sai 9:6-7; Giăng 14:27
M. Jeudi
C:12/19/2013; 481 xem
Xem lần cuối 12/19/2018 1:52:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Luôn Ở Bên Mình

Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:16
VPNS
C:7/31/2017; P: 8/3/2017; 111 xem
Xem lần cuối 12/16/2018 9:37:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Bình An

Lu-ca 2:14; Giăng 14:27
VPNS
C:12/1/2017; P: 11/30/2017; 102 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 11:7:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 1)

Giăng 14:12-13
Bill Bright
C:6/25/2017; 100 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 14:51:27
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vâng Giữ Lời Chúa

Giăng 14:15-24
M. Jeudi
C:7/21/2013; 265 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 8:52:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Không Còn Cô Đơn (I)

Giăng 14:16-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/16/2018; 49 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2018 10:29:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biết Đường Mà Đi

Giăng 14:1-7
M. Jeudi
C:10/17/2013; 314 xem
Xem lần cuối 12/8/2018 6:23:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Không Còn Cô Đơn (II)

Giăng 14:18
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/17/2018; 48 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 23:4:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Sẽ Trở Lại

Giăng 14:2-3
M. Jeudi
C:6/2/2016; 200 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 15:42:45
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngọn Nến Bình An (Kỳ 2)

Giăng 14:27
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/21/2018; 0 xem
Xem lần cuối
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm