VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Các Vua 22:27; Sáng-thế Ký 37:20; 1 Phi-e-rơ 5:12
John Bevere
C:5/21/2015; 321 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 2:28:39
Đọc  Chia sẻ
Mác 4:37-40; 1 Phi-e-rơ 5:7
Bayless Conley
C:6/2/2016; 297 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 11:12:44
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 10:4; 1 Phi-e-rơ 5:5-12; Hê-bơ-rơ 12:12-15
John Bevere
C:6/25/2015; 324 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 0:11:57
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7
Rick Warren
C:12/19/2018; P: 1/1/2020; 277 xem
Xem lần cuối 1/19/2021 7:41:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-7; 1 Phi-e-rơ 5:2-3
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/29/2017; 150 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 2:40:56
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:12; 1 Phi-e-rơ 5:8-9; Mác 11:23
Kenneth Hagin
C:9/29/2017; 206 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 2:40:25
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:16; 1 Phi-e-rơ 5:9
Rick Warren
C:4/7/2018; P: 3/18/2020; 205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 9:42:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/28/2019; 182 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 13:6:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:6
Rick Warren
C:11/25/2017; P: 4/21/2020; 270 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 23:30:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:6; Gia-cơ 4:6
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 7/1/2020; 368 xem
Xem lần cuối 1/20/2021 23:2:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 5

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm