VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Sự Cầu Nguyện Thành Khẩn

Gia-cơ 5:17-18
Greg Laurie
C:9/13/2012; P: 4/21/2020; 558 xem
Xem lần cuối 7.39 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm