VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Nhớ Tóc Mẹ

Hê-bơ-rơ 9:27; Ê-phê-sô 6:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/10/2018; 66 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 1:42:43
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Bữa Cơm Ngon Nhất Đời Tôi

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; 69 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 10:7:4
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Người Nữ Cơ-đốc Với Gia Đình

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; 83 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 6:29:2
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Suy Nghĩ Tản Mạn Nhân Dịp Đầu Xuân Mới

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/31/2017; 105 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 5:12:15
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thưởng Thức Thơ Giáng Sinh Của Thi Sĩ Tường Lưu

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/23/2017; 67 xem
Xem lần cuối 50.29 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cùng Nhớ Chúa Giáng Sinh Với Thi Sĩ Thái Trịnh

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/23/2017; 52 xem
Xem lần cuối 8/5/2018 12:9:33
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 107 xem
Xem lần cuối 8/10/2018 5:33:29
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tạ Ơn Chúa

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 82 xem
Xem lần cuối 8/1/2018 0:2:30
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đời Cha

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2017; 111 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 21:41:12
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ngủ Đi Con Gái Của Ba! - Một Lời Ru Thật Xúc Động

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2017; 154 xem
Xem lần cuối 8/3/2018 18:8:51
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm