VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Tháng Mười Hai Lại Về!

Lu-ca 2:10-11; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/7/2018; 38 xem
Xem lần cuối 26.49 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa – Một Bài Thơ Lục Bát Đầy Cảm Hứng!

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/22/2018; 81 xem
Xem lần cuối 12/7/2018 20:21:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhớ Tóc Mẹ

Hê-bơ-rơ 9:27; Ê-phê-sô 6:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/10/2018; 76 xem
Xem lần cuối 11/18/2018 17:33:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bữa Cơm Ngon Nhất Đời Tôi

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; 81 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2018 4:17:22
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Nữ Cơ-đốc Với Gia Đình

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; 97 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 3:33:10
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Suy Nghĩ Tản Mạn Nhân Dịp Đầu Xuân Mới

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/31/2017; 117 xem
Xem lần cuối 12/6/2018 5:48:49
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thưởng Thức Thơ Giáng Sinh Của Thi Sĩ Tường Lưu

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/23/2017; 78 xem
Xem lần cuối 12/3/2018 6:41:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cùng Nhớ Chúa Giáng Sinh Với Thi Sĩ Thái Trịnh

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/23/2017; 63 xem
Xem lần cuối 11/25/2018 9:2:33
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 141 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 1:54:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 112 xem
Xem lần cuối 11/24/2018 12:28:3
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm