VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Hãy Tha Thứ Cho Người Khác Vì Bạn Cũng Cần Sự Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:10/18/2018; 28 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 3:16:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Cải Tiến Chúng Ta Từng Bước Một

Ê-phê-sô 4:22-24
Rick Warren
C:10/11/2018; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 18:35:16
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Điều Gì Cần Để Giữ Sự Ngay Thật

Thi-thiên 119:9
Rick Warren
C:10/4/2018; 44 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 3:55:36
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Đang chờ Chúng Ta Trồng Một Hạt Giống

Giăng 12:24
Rick Warren
C:9/27/2018; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2018 6:43:36
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cuộc Sống Là Mối Quan Hệ, Không Thể Mua

Thi-thiên 17:15; Lu-ca 12:15
Rick Warren
C:9/22/2018; 70 xem
Xem lần cuối 10/17/2018 16:56:23
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cách đối Xử Với Những Người Giúp Đỡ Chúng Ta?

Lu-ca 6:31
Rick Warren
C:9/13/2018; 51 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 5:8:0
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúng Ta Có Thể Bất Đồng Mà Không Bất Mản

Rô-ma 14:12-13
Rick Warren
C:9/6/2018; 57 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 2:17:36
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Chúa Trời Đáp Trả Sự Bất Công Bằng Tình Yêu

Ma-thi-ơ 5:43-44
Rick Warren
C:8/31/2018; 48 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 6:58:59
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Công Việc Và Giá Trị là Hai Điều Khác Nhau

Truyền-đạo 4:4; Mác 8:36
Rick Warren
C:8/23/2018; 79 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 7:6:41
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Khả Năng Lớn Nhất Của Chúng Ta Là Gì?

Ê-phê-sô 5:15
Rick Warren
C:8/16/2018; 86 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 7:8:45
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm