VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Phải Tin Trước Khi Thấy

Hê-bơ-rơ 11:1
Rick Warren
C:2/15/2018; 78 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 10:11:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Luôn Đúng Giờ

Ga-la-ti 6:9; Giăng 11
Rick Warren
C:2/8/2018; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 17:9:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ăn Năn Là Năng Lực Chữa Lành

Thi-thiên 32:3-5; Thi-thiên 139:23-24; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:2/1/2018; 74 xem
Xem lần cuối 2/19/2018 17:6:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Đáp Ứng Nhu Cầu Chúng Ta, Không Đáp Ứng Tham Vọng

Phi-líp 4:19; Thi-thiên 84:11
Rick Warren
C:1/25/2018; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 16:28:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khi Bạn Cầu Xin Điều Gì, Hãy Tin Chúa Sẽ Trả Lời

Mác 11:24; Hê-bơ-rơ 11:30
Rick Warren
C:1/19/2018; 92 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 16:31:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Sợ - Chúa Là Của Bạn!

Rô-ma 8:31
Rick Warren
C:1/11/2018; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 16:46:49
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Dâng Hiến Trong Đức Tin

Hê-bơ-rơ 11:4-6
Rick Warren
C:1/4/2018; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 16:37:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Các Môn Đệ Chúa Giê-xu Không Ngừng Học Hỏi

Châm-ngôn 18:15; Châm-ngôn 19:8
Rick Warren
C:12/28/2017; 58 xem
Xem lần cuối 2/19/2018 17:14:17
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Để Thành Công Hủy Hoại Bạn

Châm-ngôn 27:21
Rick Warren
C:12/21/2017; 58 xem
Xem lần cuối 2/16/2018 17:8:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hy Vọng Trong Chúa, Không Trong Tài Sản Ngân Hàng

1 Ti-mô-thê 6:17; Ma-thi-ơ 6:33
Rick Warren
C:12/15/2017; 70 xem
Xem lần cuối 2/19/2018 16:44:13
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm