VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Chúa Đang Làm Nhiều Điều Tốt Cho Ngưòi Tin Ngài

Rô-ma 8:28
Rick Warren
C:11/15/2018; 36 xem
Xem lần cuối 41.10 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Tin, Tình Yêu, Và Lòng Biết Ơn

Bạch-Tuyết
C:11/18/2018; 9 xem
Xem lần cuối 11/19/2018 1:13:22
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chân Trời Mới 11/2018

VPNS
C:11/14/2018; 40 xem
Xem lần cuối 11/19/2018 5:11:9
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Người Yêu Của Tôi Holy Spirit (Phần 2)

Giăng 4:10,13-14,16; Công-vụ các Sứ-đồ 8:14-17; Giăng 7:37-39
Andres Bisonni
C:11/15/2018; 22 xem
Xem lần cuối 11/18/2018 23:15:17
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Biết Yếu Điểm Chúng Ta Và Vẫn Yêu Thương

Hê-bơ-rơ 4:15-16; Thi-thiên 27:10-11,13
Rick Warren
C:11/8/2018; 54 xem
Xem lần cuối 11/18/2018 17:31:55
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

3C – Ca Ngơi, Cầu Khẩn, Chia Sẻ

1 Sử-ký 16:8
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/14/2018; 25 xem
Xem lần cuối 11/19/2018 4:5:57
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cách Nào Nhận Ân Điển Chúa Để Vượt Qua Mọi Nan Đề

2 Cô-rinh-tô 12:8-9
Rick Warren
C:11/1/2018; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 17:32:1
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đừng Lo Lắng. Hãy Tin Cậy Chúa!

Phi-líp 4:19; Ma-thi-ơ 6:25-26,30
Rick Warren
C:10/26/2018; 99 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 17:32:51
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tại Sao Cầu Nguyện Toàn Thắng Lại Cần Thiết?

Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 15:21-28
Wesley Duewel
C:11/8/2018; 38 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 17:31:53
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Quê Hương Mới

Hê-bơ-rơ 11:13-16
VPNS
C:11/1/2018; P: 10/31/2018; 60 xem
Xem lần cuối 11/19/2018 6:8:54
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 279  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm