VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 38 xem
Xem lần cuối 29.14 giây
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Tạ Ơn Chúa

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 29 xem
Xem lần cuối 46.14 giây
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Làm Ít Hơn Để Bạn Có Thể Làm Nhiều Hơn

Thi-thiên 127:2; Mác 12:30
Rick Warren
C:11/17/2017; 55 xem
Xem lần cuối 11/23/2017 18:32:28
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúa Là Chủ

1 Ti-mô-thê 2:5-6
M. Jeudi
C:11/22/2017; 17 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 5:45:46
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chân Trời Mới 11/2017

VPNS
C:11/17/2017; 51 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 5:12:28
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Thiếu Nhận Thức Rõ Ràng

Adrian Chua
C:11/17/2017; 30 xem
Xem lần cuối 11/22/2017 22:36:38
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Cầu Xin Về Tình Yêu

Ê-phê-sô 3:18-19
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/5/2017; P: 11/22/2017; 11 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 0:33:52
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Đừng Lo Sợ Khi Chúa Chậm Trễ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2; Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:28a
Rick Warren
C:11/11/2017; 65 xem
Xem lần cuối 11/23/2017 5:31:4
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Ân Sủng Diệu Kỳ

Tít 2:11-14
M. Jeudi
C:11/15/2017; 35 xem
Xem lần cuối 11/22/2017 15:49:39
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Khá Ít Lời Với Chúa

Truyền-đạo 5:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/2/2017; P: 11/16/2017; 29 xem
Xem lần cuối 11/22/2017 9:25:25
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 250  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm