VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Tập Trung Vào Những Gì Không Thấy

2 Cô-rinh-tô 4:18; Giê-rê-mi 31:3; Truyền-đạo 3:11
Rick Warren
C:7/12/2018; 44 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/18/2018 8:13:40
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chọn Đúng

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19-20
M. Jeudi
C:7/11/2018; 43 xem 5 lưu
Xem lần cuối 50.95 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chiến Thắng Trên Mọi Lãnh Vực (2)

Sô-phô-ni 3:17
Loren Cunningham
C:7/12/2018; 34 xem
Xem lần cuối 7/18/2018 11:59:10
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đôi Mắt

Bạch-Tuyết
C:7/9/2018; 50 xem
Xem lần cuối 7/18/2018 7:30:0
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sống Hạnh Phúc

1 Ti-mô-thê 6:6-21
M. Jeudi
C:7/5/2018; 37 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2018 17:14:10
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ba Ảnh Hưởng Dạy Dỗ Của Thánh Linh

Châm-ngôn 15:12,32; Châm-ngôn 13:10a
Rick Warren
C:7/4/2018; 46 xem
Xem lần cuối 7/14/2018 15:55:53
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tin Nên Nói

2 Cô-rinh-tô 4:13; Thi-thiên 116:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/28/2018; P: 7/13/2018; 21 xem
Xem lần cuối 7/18/2018 2:30:46
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đừng Sợ Sự Chết

Lu-ca 12:4
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/5/2018; 28 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2018 15:53:51
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chiến Thắng Trên Mọi Lãnh Vực (1)

Loren Cunningham
C:7/4/2018; 41 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 19:16:50
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Tìm Kiếm Những Người Trung Thành

2 Sử-ký 16:9; Thi-thiên 53:2-3; Giăng 5:4-5; Châm-ngôn 28:20
Rick Warren
C:6/28/2018; 60 xem
Xem lần cuối 7/16/2018 6:32:29
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 265  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm