VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
2 Ti-mô-thê 4:3-4; 1 Ti-mô-thê 2:3-4; 1 Phi-e-rơ 3:15-16; 2 Phi-e-rơ 2:1-3; Giu-đe 1:12-13
Charles Stanley
C:1/16/2011; P: 9/1/2021; 417 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 13:59:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 7/11/2021; 938 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 7:10:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1,6-7; Phi-líp 3:8; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2016; P: 9/2/2021; 436 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 17:44:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 11:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/17/2021; 53 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 13:39:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/12/2010; P: 7/22/2021; 793 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 20:13:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 119:15-16
Mục Vụ Nếp Sống Trưởng Lão
C:8/21/2014; P: 7/14/2021; 850 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 19:5:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Yonggi Cho
C:1/16/2011; P: 6/5/2021; 1204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 15:9:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 7:1b; Thi-thiên 139:16
Max Lucado
C:2/9/2012; P: 8/21/2021; 518 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 18:7:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10a
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/23/2018; P: 9/29/2021; 189 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 20:0:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 126:5-6
Kim Hân
C:12/4/2014; P: 7/27/2021; 724 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 21:18:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 388  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm