VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chiếu Sáng Như Đuốc

Phi-líp 2:14-18
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/1/2018; P: 1/1/2019; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 8:26:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quyết Định

Giăng 6:27,30,68
VPNS
C:1/1/2019; P: 12/29/2018; 40 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 4:18:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Dâng Hiến Nào Là Thờ Phượng

Châm-ngôn 3:9; 1 Cô-rinh-tô 16:2
Rick Warren
C:12/7/2018; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Châm-ngôn và Ngạn-ngữ

Hiệp Châu
C:3/23/2000; 14671 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:48:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tháng Mười Hai Lại Về!

Lu-ca 2:10-11; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/7/2018; 76 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 12:4:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Giáng Sinh Kỳ Diệu (Kỳ 1)

Ga-la-ti 4:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/6/2018; 77 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:35:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thành Đạt Do Chúa

Châm-ngôn 19:21; Châm-ngôn 16:9
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/26/2018; 37 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:29:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sao Chúa Giê-su Giáng Sinh? (Kỳ 1)

Giăng 1:1-4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/3/2018; 81 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Giáng Sinh Kỳ Diệu (Kỳ 2)

Ga-la-ti 4:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/7/2018; 69 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:35:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chân Trời Mới 12/2018

VPNS
C:12/15/2018; 56 xem
Xem lần cuối 29.39 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm