VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Xin Chúa Tha Thứ

Dân-số Ký 14:19
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/13/2017; P: 4/22/2017; 16 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 8:10:7
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Cuộc Chiến Với Thế Gian

Gia-cơ 4:1-2
John White
C:4/22/2017; 19 xem
Xem lần cuối 58.76 phút
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Đức Tin Nhìn Thấy Mình Qua Đôi Mắt Thiên Chúa

1 Giăng 4:4
Joyce Meyer
C:4/22/2017; 24 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 8:9:56
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Phục Sinh

Giăng 20:1-31
M. Jeudi
C:4/22/2017; 17 xem
Xem lần cuối 50.16 phút
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Giúp Anh Chị Em Trở Về

Gia-cơ 5:20
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/7/2017; P: 4/14/2017; 31 xem
Xem lần cuối 4/24/2017 13:26:18
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Sự Cầu Nguyện Và Trận Chiến Thuộc Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 12:5
C. Peter Wagner
C:4/13/2017; 82 xem
Xem lần cuối 4/24/2017 13:26:25
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúng Ta Làm Gì?

Ga-la-ti 6:9
Joyce Meyer
C:4/13/2017; 49 xem
Xem lần cuối 4/24/2017 13:26:32
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Hô-sa-na

Thi-thiên 118:26; Lu-ca 19:28-48
M. Jeudi
C:4/13/2017; 35 xem
Xem lần cuối 4/24/2017 13:26:40
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Nếp Sống Mới Hạ 2017

Hiệp Châu
C:4/12/2017; 54 xem
Xem lần cuối 4/24/2017 20:59:52
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Danh Nữ Trong Kinh Thánh - Bà Gia-ên (Jael)

Các Quan Xét 4:17-24; Các Quan Xét 5:24-27
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/12/2016; P: 4/6/2017; 60 xem
Xem lần cuối 4/24/2017 13:26:57
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 235  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm