VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Một Tấm Gương Tin Kính

Rô-ma 8:26; Ga-la-ti 4:19
E. M. Bounds
C:2/16/2017; 21 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:31:51
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Lời Chúa Cho Bạn Một Khởi Đầu Mới

Gia-cơ 1:18a; Giăng 6:63b
Rick Warren
C:2/16/2017; 24 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:32:0
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Cách Chúa Dùng

1 Sa-mu-ên 16:1-23
M. Jeudi
C:2/16/2017; 22 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:32:9
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Nhìn Xem Người Trọn Vẹn

Thi-thiên 37:37
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/10/2017; P: 2/15/2017; 36 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:32:19
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Sự Lựa Chọn

Bạch-Tuyết
C:2/12/2017; 73 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:32:30
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Kính Sợ Chúa

Bill Bright
C:2/9/2017; 60 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:32:42
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Lấp Đầy Cuộc Sống Của Bạn Bằng Tình Yêu

Rô-ma 12:9-10
Rick Warren
C:2/9/2017; 93 xem
Xem lần cuối 29.50 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Lửa

Châm-ngôn 25:11
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/9/2017; 27 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:33:0
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Cách Chúa Chọn

1 Sa-mu-ên 16:1-13
M. Jeudi
C:2/8/2017; 46 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:33:9
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Có Cái Nhìn Của Chúa

Giê-rê-mi 17:7
Joyce Meyer
C:2/2/2017; 91 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 16:51:24
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 231  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm