VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Autumn Photo

Thiếu Nhận Thức Rõ Ràng

Adrian Chua
C:11/17/2017; 18 xem
Xem lần cuối 11/19/2017 23:58:56
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Làm Ít Hơn Để Bạn Có Thể Làm Nhiều Hơn

Thi-thiên 127:2; Mác 12:30
Rick Warren
C:11/17/2017; 36 xem
Xem lần cuối 11/20/2017 2:31:9
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chân Trời Mới 11/2017

VPNS
C:11/17/2017; 38 xem
Xem lần cuối 11/20/2017 2:2:7
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Khá Ít Lời Với Chúa

Truyền-đạo 5:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/2/2017; P: 11/16/2017; 21 xem
Xem lần cuối 11/19/2017 20:53:48
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Ân Sủng Diệu Kỳ

Tít 2:11-14
M. Jeudi
C:11/15/2017; 32 xem
Xem lần cuối 11/19/2017 14:37:46
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Đức Thánh Linh Đấng Giúp Đỡ Cơ Đốc Nhân

Rô-ma 8:14; Công-vụ các Sứ-đồ 16:7; Xuất Ê-díp-tô Ký 31:3-5
Nicky Gumbel
C:11/11/2017; 45 xem
Xem lần cuối 11/17/2017 20:27:22
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Đừng Lo Sợ Khi Chúa Chậm Trễ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2; Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:28a
Rick Warren
C:11/11/2017; 63 xem
Xem lần cuối 11/18/2017 12:32:41
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Công Bình

Rô-ma 1:16-17
M. Jeudi
C:11/11/2017; 28 xem
Xem lần cuối 11/19/2017 19:23:54
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Kêu Gọi Ăn Năn

Giô-ên 2:12-13
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/24/2017; P: 11/9/2017; 23 xem
Xem lần cuối 11/19/2017 18:46:54
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Sự Sợ Loài Người

Ma-thi-ơ 6:24
Adrian Chua
C:11/4/2017; 49 xem
Xem lần cuối 11/18/2017 19:48:4
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 249  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm