VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Những Dấu Kỳ Phép Lạ Chứng Minh Cho Lời Của Đức Chúa Trời (Phần 1)

Công-vụ các Sứ-đồ 4:33; Mác 16:20; Giăng 6:2
Ralph Mahoney
C:9/22/2018; 2 xem 1 lưu
Xem lần cuối 17.38 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cuộc Sống Là Mối Quan Hệ, Không Thể Mua

Thi-thiên 17:15; Lu-ca 12:15
Rick Warren
C:9/22/2018; 9 xem
Xem lần cuối 4.52 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lãnh Đạo Tốt

2 Sa-mu-ên 23
M. Jeudi
C:9/21/2018; 10 xem
Xem lần cuối 9/21/2018 21:38:49
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sống Theo Mục Ðích

Ê-phê-sô 5:21,25,28-29
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/21/2018; 18 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.84 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Quyết Định Trong Hôn Nhân (II)

Sáng-thế Ký 2:24
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/20/2018; 25 xem
Xem lần cuối 9/22/2018 6:12:14
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Quyết Định Trong Hôn Nhân (I)

Sáng-thế Ký 24; Châm-ngôn 3:5-6
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/19/2018; 24 xem
Xem lần cuối 9/22/2018 6:11:44
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hai Người Hơn Một

Truyền-đạo 4:9-12
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/18/2018; 31 xem
Xem lần cuối 9/21/2018 8:23:17
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Biết Tôi

Thi-thiên 139:1-2
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/17/2018; 35 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2018 8:25:18
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Xem Xét Mọi Việc

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/16/2018; 12 xem
Xem lần cuối 9/20/2018 22:57:25
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Giê-su Là Bạn Thật

Giăng 15:14-25
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/14/2018; 32 xem
Xem lần cuối 9/21/2018 8:28:31
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 275  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm