VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chân Trời Mới 12/2018

VPNS
C:12/15/2018; 2 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 12:57:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Giăng 3;
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/14/2018; 45 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 14:52:11
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Không Phải Là Đấng Lạm Dụng Con Cái Ngài

Giăng 8:28; Ê-sai 46:10; Mác 4:40
John Bevere
C:12/13/2018; 9 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 14:49:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếu Không Sử Dụng Khả Năng Chúa Ban, Ngươi Khác Sẽ Lừa Dối

1 Phi-e-rơ 4:10
Rick Warren
C:12/13/2018; 16 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 14:47:49
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng Giáng Sinh (Kỳ 2)

Rô-ma 15:6-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/13/2018; 25 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 14:44:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng Giáng Sinh (Kỳ 1)

Rô-ma 15:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/12/2018; 37 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 14:46:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tự Do Dạn Dĩ

Ê-phê-sô 3:12
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/11/2018; 9 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 6:33:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Giáng Thế (Kỳ 2)

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/11/2018; 29 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 5:4:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Giáng Thế (Kỳ 1)

Phi-líp 2:6-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/10/2018; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 5:4:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Ngợi Khen Chúa

1 Phi-e-rơ 2:9; Thi-thiên 47:1-2; Thi-thiên 150:6
Bill Norton
C:12/7/2018; 34 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 14:33:29
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 283  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm