VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Tôi Không Làm Gì Được!

2 Cô-rinh-tô 10:5; 2 Ti-mô-thê 1:7
Joyce Meyer
C:9/21/2017; 25 xem
Xem lần cuối 21.97 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Toa Thuốc Của Chúa Cho Sức Khỏe Tốt

Châm-ngôn 3:1-2
Rick Warren
C:9/21/2017; 38 xem
Xem lần cuối 9/24/2017 4:32:54
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ

Khải-huyền 7:17
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/16/2017; P: 9/21/2017; 4 xem
Xem lần cuối 9/24/2017 4:24:49
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Sống Chân Thật

Châm-ngôn 24:17;
M. Jeudi
C:9/20/2017; 19 xem
Xem lần cuối 9/24/2017 5:32:5
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Kêu Gọi Đến Một Lối Sống Siêu Nhiên

Ma-thi-ơ 6:33; Cô-lô-se 3:2
Bill Bright
C:9/14/2017; 51 xem
Xem lần cuối 9/23/2017 3:18:31
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Cơ Đốc Nhân Có Giá Trị Gì?

Ma-thi-ơ 16:26
Rick Warren
C:9/14/2017; 44 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/23/2017 2:45:2
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Con Đường Gian Khổ

Giăng 12:24-26
M. Jeudi
C:9/13/2017; 45 xem
Xem lần cuối 9/23/2017 3:18:52
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Nhận Biết Đấng Tạo Hóa

Gióp 38:4-7
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/9/2017; P: 9/13/2017; 25 xem
Xem lần cuối 9/21/2017 20:38:27
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Trở Về Với Ông Trời

Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/8/2017; 78 xem
Xem lần cuối 9/23/2017 10:47:55
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất

Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/8/2017; 26 xem
Xem lần cuối 9/22/2017 21:20:10
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 246  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm