VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Phần Thưởng Đầy Đủ

Mi-chê 4:2; 1 Cô-rinh-tô 3:14-15; 2 Giăng 1:8
John Bevere
C:6/14/2018; 13 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 7:54:42
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nan Đề Buộc Chúng Ta Ta Phụ Thuộc Vào Chúa

1 Phi-e-rơ 4:12; Thi-thiên 34:18; 2 Cô-rinh-tô 1:9
Rick Warren
C:6/14/2018; 16 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 5:54:2
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ưu Tiên

Ma-thi-ơ 6:25-34
M. Jeudi
C:6/14/2018; 9 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 6:21:57
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thiếu Sự Thông Biết

Ô-sê 4:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/12/2018; 13 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/14/2018 19:12:38
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thăm Viếng Thiên Đàng (tiếp theo)

Phi-líp 1:23; 1 Giăng 3:2
John Bevere
C:6/7/2018; 28 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 6:20:37
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tại Sao Lời Cầu Nguyện Không Đựợc Trả Lời

Ê-phê-sô 2:14; Gia-cơ 1:3-4; Ê-phê-sô 3:20
Rick Warren
C:6/7/2018; 90 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 19:3:7
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thật Hay Giả

1 Giăng 2:20-27
M. Jeudi
C:6/6/2018; 40 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 12:50:36
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chẳng Tìm Được Ai

Ê-xê-chi-ên 22:30; Thi-thiên 50:15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/4/2018; 34 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 18:46:52
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thăm Viếng Thiên Đàng

2 Cô-rinh-tô 12:1-4
John Bevere
C:5/31/2018; 55 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 6:20:10
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ba Rào Cản Tâm Linh Để Nghe Tiếng Chúa

Gia-cơ 1:21
Rick Warren
C:5/31/2018; 112 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/13/2018 20:41:40
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 264  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm