VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Én Lượn Ngày Xuân

1 Cô-rinh-tô 1:10; Truyền-đạo 4:12
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/30/2016; P: 1/18/2017; 0 xem
Xem lần cuối
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Người Công Bình

Rô-ma 10:1-13
M. Jeudi
C:1/18/2017; 0 xem
Xem lần cuối
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Mới Xuân 2017

Hiệp Châu
C:1/18/2017; 5 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 19:10:46
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chân Trời Mới 1/2017

VPNS
C:1/17/2017; 7 xem
Xem lần cuối 35.54 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Kẻ Thù Của Cơ Đốc Nhân (Phần 1: Thế Gian)

Rô-ma 14:23
Billy Graham
C:1/12/2017; 83 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 9:48:54
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tại Sao Bạn Làm Điều Mà Bạn Không Muốn

Giăng 8:32; Rô-ma 7:15-18
Rick Warren
C:1/12/2017; 80 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 19:13:35
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ban Cho Trong Khi Còn Sống

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/28/2016; P: 1/12/2017; 38 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 11:5:53
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Đắc Thắng

Ma-thi-ơ 16:13-20
M. Jeudi
C:1/11/2017; 50 xem
Xem lần cuối 39.10 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Mùa Xuân Đến, Suy Nghĩ Tản Mạn Về Ngũ Phúc Lâm Môn

Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/5/2017; 88 xem
Xem lần cuối 1/17/2017 19:48:0
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Kẻ Thù Của Cơ Đốc Nhân (Phần 1: Ma Quỉ)

Ê-phê-sô 6:12
Billy Graham
C:1/5/2017; 99 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 16:42:6
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 229  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm