VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hãy Ban Cho Đời Sống Của Bạn

Truyền-đạo 11:1-3; Ma-thi-ơ 10:39
Robert W. Carman
C:1/19/2018; 11 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2018 8:49:53
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Khi Bạn Cầu Xin Điều Gì, Hãy Tin Chúa Sẽ Trả Lời

Mác 11:24; Hê-bơ-rơ 11:30
Rick Warren
C:1/19/2018; 9 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2018 8:51:44
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Dây Hòa Bình

Ê-phê-sô 4:1-6
M. Jeudi
C:1/17/2017; P: 1/17/2018; 26 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 5:44:30
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Chúa Nghe Lời Cầu Xin

Đa-ni-ên 10:12
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/15/2018; 36 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 3:33:52
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Nếp Sống Mới Xuân 2018

Hiệp Châu
C:1/13/2018; 57 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 8:1:26
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Sự Chúc Phước Và Trừng Phạt

Thi-thiên 32:12
Bill Bright
C:1/11/2018; 51 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2018 20:6:15
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Đừng Sợ - Chúa Là Của Bạn!

Rô-ma 8:31
Rick Warren
C:1/11/2018; 49 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2018 22:15:2
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Mục Tiêu

2 Ti-mô-thê 4:9-22; Phi-líp 3:14
M. Jeudi
C:1/11/2017; P: 1/11/2018; 30 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2018 22:15:28
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Nhận Biết Thì Còn Gốc

Đa-ni-ên 4:26
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/5/2018; P: 1/8/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/16/2018 1:55:17
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Đọc Biển Rộng Hai Vai Của Lữ Thành Kiến

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/5/2017; P: 1/5/2018; 51 xem
Xem lần cuối 1/18/2018 16:30:53
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 254  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm