VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Nói Điều Tôi Biết

Giăng 9:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/19/2018; 8 xem
Xem lần cuối 10/22/2018 0:59:55
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Phúc Âm Không Đầy Đủ

Lu-ca 6:46; Ma-thi-ơ 7:21-23; Cô-lô-se 1:28
John Bevere
C:10/18/2018; 24 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 23:37:44
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Tha Thứ Cho Người Khác Vì Bạn Cũng Cần Sự Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:10/18/2018; 33 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2018 1:26:35
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nếp Sống Mới Đông 2018

Hiệp Châu
C:10/18/2018; 24 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 18:43:30
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Xem Diễn Hành

Ma-thi-ơ 21:9-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/12/2018; 41 xem
Xem lần cuối 10/20/2018 18:58:50
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Dâng Phần Mười Thời Gian Và Khả Năng Của Bạn

Bill Bright
C:10/11/2018; 45 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 5:7:24
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Cải Tiến Chúng Ta Từng Bước Một

Ê-phê-sô 4:22-24
Rick Warren
C:10/11/2018; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 18:35:16
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Kính Mến

1 Sử-ký 28:0-29:0
M. Jeudi
C:10/11/2018; 27 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 22:31:25
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Cần Dùng Nó

Lu-ca 19:29-35
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/11/2018; 30 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 20:17:31
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Người Hầu Việc Chúa

E-xơ-ra 7:10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/10/2018; 29 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 19:56:52
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 278  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm