VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Chân Trời Mới 8/2018

VPNS
C:8/17/2018; 12 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 5:17:59
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Không Còn Cô Đơn (II)

Giăng 14:18
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/17/2018; 11 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 5:21:19
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Khả Năng Lớn Nhất Của Chúng Ta Là Gì?

Ê-phê-sô 5:15
Rick Warren
C:8/16/2018; 22 xem
Xem lần cuối 35.20 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Từ Đức Tin Đến Đức Tin

1 Cô-rinh-tô 10:13; Giê-rê-mi 29:11
John Bevere
C:8/16/2018; 12 xem
Xem lần cuối 39.24 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cuộc Đời Cơ-đốc

1 Giăng 2:28-3:3
M. Jeudi
C:8/16/2018; 9 xem
Xem lần cuối 8.32 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Không Còn Cô Đơn (I)

Giăng 14:16-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/16/2018; 22 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 6:2:33
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Kêu Cầu Chúa

Giê-rê-mi 33:3
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2018; 21 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 20:56:39
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cứu Người

Gia-cơ 5:19-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/15/2018; 18 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 20:43:24
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Mắc Nợ

Rô-ma 13:8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/14/2018; 32 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 19:12:21
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chọn Một Con Đường

Giăng 14:6
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/13/2018; 32 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2018 5:59:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 270  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm