VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

7 Ích Lợi Trong Sự Kính Sợ

Châm-ngôn 14:26
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/18/2018; 6 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 21:28:45
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngọn Nến Yêu Thương

Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/18/2018; 6 xem
Xem lần cuối 2.22 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chân Trời Mới 12/2018

VPNS
C:12/15/2018; 19 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 8:32:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Giăng 3;
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/14/2018; 69 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 8:44:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Không Phải Là Đấng Lạm Dụng Con Cái Ngài

Giăng 8:28; Ê-sai 46:10; Mác 4:40
John Bevere
C:12/13/2018; 18 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 23:15:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếu Không Sử Dụng Khả Năng Chúa Ban, Ngươi Khác Sẽ Lừa Dối

1 Phi-e-rơ 4:10
Rick Warren
C:12/13/2018; 29 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 8:40:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng Giáng Sinh (Kỳ 2)

Rô-ma 15:6-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/13/2018; 29 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 0:3:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng Giáng Sinh (Kỳ 1)

Rô-ma 15:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/12/2018; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 23:50:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tự Do Dạn Dĩ

Ê-phê-sô 3:12
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/11/2018; 16 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 20:27:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Giáng Thế (Kỳ 2)

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/11/2018; 33 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 20:12:20
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 283  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm