VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Người Yêu Của Tôi Holy Spirit (Phần 2)

Giăng 4:10,13-14,16; Công-vụ các Sứ-đồ 8:14-17; Giăng 7:37-39
Andres Bisonni
C:11/15/2018; 35 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 13:42:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đang Làm Nhiều Điều Tốt Cho Ngưòi Tin Ngài

Rô-ma 8:28
Rick Warren
C:11/15/2018; 58 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:3
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

3C – Ca Ngơi, Cầu Khẩn, Chia Sẻ

1 Sử-ký 16:8
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/14/2018; 38 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 3:36:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chân Trời Mới 11/2018

VPNS
C:11/14/2018; 69 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 5:30:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tại Sao Cầu Nguyện Toàn Thắng Lại Cần Thiết?

Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 15:21-28
Wesley Duewel
C:11/8/2018; 50 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:37:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Biết Yếu Điểm Chúng Ta Và Vẫn Yêu Thương

Hê-bơ-rơ 4:15-16; Thi-thiên 27:10-11,13
Rick Warren
C:11/8/2018; 70 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chân Thật Và Thành Tín

Dân-số Ký 23:19
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/8/2018; 25 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:29:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hành Trình Của Tôi Để Gặp Đức Thánh Linh (Phần 1)

Nhã-ca 3:4
Andres Bisonni
C:11/1/2018; 66 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 13:44:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Nào Nhận Ân Điển Chúa Để Vượt Qua Mọi Nan Đề

2 Cô-rinh-tô 12:8-9
Rick Warren
C:11/1/2018; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quê Hương Mới

Hê-bơ-rơ 11:13-16
VPNS
C:11/1/2018; P: 10/31/2018; 72 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:37:40
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm