VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Truyền-đạo 8:5; Truyền-đạo 12:7; 2 Cô-rinh-tô 5:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/4/2020; 48 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 16:28:54
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 139:14; Châm-ngôn 15:3; Xa-cha-ri 4:10; Rô-ma 8:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/26/2020; 65 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 16:29:40
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/14/2020; 81 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 16:30:52
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 137:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/30/2020; 59 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 16:31:46
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 10:2; Giăng 4:35-38; 1 Cô-rinh-tô 9:9; 1 Ti-mô-thê 5:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/17/2020; 66 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 1:5:40
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:13-14; Giăng 7:37-38
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/10/2020; 62 xem
Xem lần cuối 1/9/2021 3:18:20
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:8
Bạch-Tuyết
C:6/4/2020; 47 xem
Xem lần cuối 12/11/2020 20:55:14
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 24:3-4
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/16/2020; 108 xem
Xem lần cuối 1/13/2021 4:24:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Bạch-Tuyết
C:5/2/2020; 47 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 0:24:23
Đọc  Chia sẻ
2 Sử-ký 6:18; Thi-thiên 84:3; Ma-thi-ơ 6:25-26; Lu-ca 4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/21/2020; 77 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 16:37:6
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm