VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Hãy Trang Bị Chính Mình

2 Ti-mô-thê 3:12; 1 Phi-e-rơ 4:1
John Bevere
C:8/3/2017; 147 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 6:12:31
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hãy Chọn Điều Tích Cực Ảnh Hưởng Đến Cuộc Sống Của Bạn

Rô-ma 8:29; Thi-thiên 139:4
Rick Warren
C:8/3/2017; 137 xem
Xem lần cuối 6/9/2018 21:25:12
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sống Cho Lợi Ích Thiên Đàng

Hê-bơ-rơ 11:15-16
Rick Warren
C:7/27/2017; 82 xem
Xem lần cuối 6/1/2018 9:33:0
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chạy Để Giật Giải

1 Cô-rinh-tô 9:24
John Bevere
C:7/27/2017; 87 xem
Xem lần cuối 6/5/2018 6:40:26
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Ăn Năn Là Năng Lực Chữa Lành

Thi-thiên 32:3-5; Thi-thiên 139:23-24; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:7/22/2017; 90 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 13:38:28
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Mắt Chưa Thấy

1 Cô-rinh-tô 2:4-10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18
Ulf Ekman
C:7/22/2017; 85 xem
Xem lần cuối 6/11/2018 10:20:41
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Làm Thế Nào Để Kinh Nghiệm Tình Thương Và Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 7:14-25
Bill Bright
C:7/13/2017; 115 xem
Xem lần cuối 6/11/2018 8:9:42
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Mỗi ngày Chúa Cho Cơ Hội để Giúp Người Khác

Châm-ngôn 3:27
Rick Warren
C:7/13/2017; 121 xem
Xem lần cuối 6/9/2018 0:11:2
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sức Mạnh Trong Đấng Christ

Phi-líp 4:13
Bill Bright
C:7/6/2017; 112 xem
Xem lần cuối 6/11/2018 8:7:57
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tôi Có Thể Tìm Thấy Hy Vọng Thật Ở Đâu?

Rô-ma 15:13
Rick Warren
C:7/6/2017; 125 xem
Xem lần cuối 6/17/2018 18:25:12
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 122  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm