VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Sự Kiên Nhẫn

Mác 9:24; Thi-thiên 22:5
Adrian Chua
C:12/8/2017; 83 xem
Xem lần cuối 9/29/2018 16:22:27
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sử Dụng Ân Tứ Là Hành Động Thờ Phượng

Giăng 15:8a
Rick Warren
C:12/8/2017; 91 xem
Xem lần cuối 9/17/2018 3:10:32
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Trung Tín

Khải-huyền 19:11; Hê-bơ-rơ 2:17
Brian J. Bailey
C:12/1/2017; 92 xem
Xem lần cuối 10/3/2018 23:23:14
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nhớ Đến Sự Thành Tín Của Chúa Khi Ước Mơ Bị Chậm Trễ

Thi-thiên 103:2; Thi-thiên 106:7-13
Rick Warren
C:12/1/2017; 118 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 5:52:34
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Khiêm Tốn Là Sự Lựa Chọn

1 Phi-e-rơ 5:6
Rick Warren
C:11/25/2017; 96 xem
Xem lần cuối 10/11/2018 10:41:13
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chữa Lành Cho Con Người

Hê-bơ-rơ 13:8
Ulf Ekman
C:11/25/2017; 73 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 0:31:38
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Làm Ít Hơn Để Bạn Có Thể Làm Nhiều Hơn

Thi-thiên 127:2; Mác 12:30
Rick Warren
C:11/17/2017; 113 xem
Xem lần cuối 10/11/2018 8:45:15
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Thiếu Nhận Thức Rõ Ràng

Adrian Chua
C:11/17/2017; 65 xem
Xem lần cuối 9/30/2018 8:29:28
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Thánh Linh Đấng Giúp Đỡ Cơ Đốc Nhân

Rô-ma 8:14; Công-vụ các Sứ-đồ 16:7; Xuất Ê-díp-tô Ký 31:3-5
Nicky Gumbel
C:11/11/2017; 81 xem
Xem lần cuối 10/5/2018 6:2:14
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đừng Lo Sợ Khi Chúa Chậm Trễ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2; Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:28a
Rick Warren
C:11/11/2017; 110 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 6:12:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 125  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm