VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin

1 Giăng 4:18; Ga-la-ti 5:6
Joyce Meyer
C:10/5/2017; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2018 12:43:12
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chọn Sự Thánh Khiết Trên Hạnh Phúc

Gia-cơ 1:14-15
Rick Warren
C:10/5/2017; 104 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/14/2018 15:40:37
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cứ Ở Trong Lĩnh Vực Đức Tin Về Danh Chúa Giê-xu

1 Ti-mô-thê 6:12; 1 Phi-e-rơ 5:8-9; Mác 11:23
Kenneth Hagin
C:9/29/2017; 118 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 17:51:17
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cuộc Sống Là Mối Quan Hệ, Không Phải Sự Thành Đạt

Ga-la-ti 5:6; 1 Cô-rinh-tô 13:3
Rick Warren
C:9/29/2017; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 18:24:55
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tôi Không Làm Gì Được!

2 Cô-rinh-tô 10:5; 2 Ti-mô-thê 1:7
Joyce Meyer
C:9/21/2017; 105 xem
Xem lần cuối 8/4/2018 6:53:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Toa Thuốc Của Chúa Cho Sức Khỏe Tốt

Châm-ngôn 3:1-2
Rick Warren
C:9/21/2017; 150 xem
Xem lần cuối 8/4/2018 8:21:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lời Kêu Gọi Đến Một Lối Sống Siêu Nhiên

Ma-thi-ơ 6:33; Cô-lô-se 3:2
Bill Bright
C:9/14/2017; 98 xem
Xem lần cuối 8/8/2018 16:50:9
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cơ Đốc Nhân Có Giá Trị Gì?

Ma-thi-ơ 16:26
Rick Warren
C:9/14/2017; 337 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/5/2018 18:3:54
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Phục Hưng - Sự Thăm Viếng Của Đức Chúa Trời

Giê-rê-mi 6:16; Ma-thi-ơ 3:11
Claudio Freidzon
C:9/7/2017; 70 xem
Xem lần cuối 7/26/2018 7:43:26
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thời Gian Loại Trừ Lời Nói Tự Ti

Châm-ngôn 4:23; Gióp 9:20b; Phi-líp 48:b
Rick Warren
C:9/7/2017; 77 xem
Xem lần cuối 7/28/2018 18:50:33
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 123  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm