VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Hãy Ban Cho Đời Sống Của Bạn

Truyền-đạo 11:1-3; Ma-thi-ơ 10:39
Robert W. Carman
C:1/19/2018; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 2:19:9
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Khi Bạn Cầu Xin Điều Gì, Hãy Tin Chúa Sẽ Trả Lời

Mác 11:24; Hê-bơ-rơ 11:30
Rick Warren
C:1/19/2018; 136 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2018 16:21:42
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Chúc Phước Và Trừng Phạt

Thi-thiên 32:12
Bill Bright
C:1/11/2018; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/1/2018 14:11:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đừng Sợ - Chúa Là Của Bạn!

Rô-ma 8:31
Rick Warren
C:1/11/2018; 86 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2018 23:26:50
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Dâng Hiến Trong Đức Tin

Hê-bơ-rơ 11:4-6
Rick Warren
C:1/4/2018; 121 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/13/2018 19:7:24
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tin Cậy Đức Chúa Trời Cho Nền Tài Chánh

Ê-sai 26:4; Giăng 15:16
Bill Bright
C:1/4/2018; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2018 11:1:6
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Thánh Khiết Là Gì?

2 Cô-rinh-tô 6:17; Gia-cơ 3:14-16; Ê-phê-sô 4:21-24
John Bevere
C:12/28/2017; 93 xem
Xem lần cuối 8/2/2018 3:27:51
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Các Môn Đệ Chúa Giê-xu Không Ngừng Học Hỏi

Châm-ngôn 18:15; Châm-ngôn 19:8
Rick Warren
C:12/28/2017; 76 xem
Xem lần cuối 8/7/2018 8:46:9
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Điều Ích Lợi Hay Điều Ước Ao?

2 Ti-mô-thê 4:3; Ê-phê-sô 4:15
John Bevere
C:12/21/2017; 62 xem
Xem lần cuối 8/1/2018 18:16:47
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đừng Để Thành Công Hủy Hoại Bạn

Châm-ngôn 27:21
Rick Warren
C:12/21/2017; 80 xem
Xem lần cuối 8/9/2018 9:0:18
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 123  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm