VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Lời Nói Xưng Tội, Ăn Năn

Công-vụ các Sứ-đồ 3:19; Công-vụ các Sứ-đồ 17:30; 2 Cô-rinh-tô 7:10; 1 Giăng 1:9
VPNS
C:5/17/2012; 1267 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.40 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 3, Công-vụ các Sứ-đồ 17, 2 Cô-rinh-tô 7, 1 Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 3, Công-vụ các Sứ-đồ 17, 2 Cô-rinh-tô 7, 1 Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4.40 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net