VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 61:1-8
VPNS
C:9/14/2008; 668 xem
Xem lần cuối 11.75 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-15
VPNS
C:8/6/2005; 726 xem
Xem lần cuối 13.28 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 61
VPNS
C:8/12/2003; 497 xem 1 lưu
Xem lần cuối 13.43 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Các Quan Xét 13:2-5; Các Quan Xét 14:1-3; Các Quan Xét 16:28-29
VPNS
C:6/22/2012; 1061 xem 4 lưu
Xem lần cuối 15.28 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-8
VPNS
C:5/8/2018; 569 xem 3 lưu
Xem lần cuối 16.12 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 1:17
VPNS
C:12/13/1996; 455 xem
Xem lần cuối 19.62 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-21
VPNS
C:3/27/1994; 787 xem
Xem lần cuối 21.12 phút
Đọc  Chia sẻ
Xa-cha-ri 11:4-17
VPNS
C:9/13/2010; 736 xem
Xem lần cuối 21.52 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 104:14-23
VPNS
C:6/8/2014; 1161 xem 3 lưu
Xem lần cuối 21.88 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-10
VPNS
C:10/7/1996; 673 xem
Xem lần cuối 23.22 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 139  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app