VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 14:3
Mục Sư Trần Quang Vinh
C:12/4/2019; P: 12/3/2019; 201 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 21:46:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21
Mục Sư Trần Quang Vinh
C:12/3/2019; P: 12/2/2019; 144 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 0:9:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 9:1
Mục Sư Trần Quang Vinh
C:12/2/2019; P: 12/1/2019; 234 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 3:31:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10–11
Mục Sư Trần Quang Vinh
C:12/1/2019; P: 11/30/2019; 454 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 19:29:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 42:1
Mục Sư Trần Quang Vinh
C:11/24/2019; 193 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 17:27:19
Đọc  Chia sẻ
Mác 1:1-8
VPNS
C:12/25/2018; 554 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 6:45:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
VPNS
C:12/24/2018; 703 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 14:3:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7
VPNS
C:12/23/2018; 493 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 7:9:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-55
VPNS
C:12/22/2018; 528 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:46:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
VPNS
C:12/21/2018; 662 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 19:52:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app